۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
250
سعید بینای مطلق
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : فلسفه
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,فلسفه,دانشگاه علوم انسانی مارک بلوک استراسبورگ,فرانسه,1359-1377
فوق لیسانس,فلسفه,دانشگاه علوم انسانی مارک بلوک استراسبورگ,فرانسه,-1364
فوق لیسانس,علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل,دانشگاه تهران,ایران,-1356
لیسانس,فلسفه,دانشگاه علوم انسانی مارک بلوک استراسبورگ,فرانسه,-1361
لیسانس,علوم سیاسی,دانشگاه تهران,ایران,1349-1353
جستجو:
|
Mir Emad On Beauty and Wisdom in Islamique Calligraphie,Mystical Aspects of Islamique Art and Literature,بین المللی,پوستر,سعید بینای مطلق | Detail
جستجو:
|
بررسی و نقد جایگاه واقع گرایی و عقلانیت در اخلاق از نگاه فیلیپا فوت,کارشناسی ارشد,1394,یوسف شاقول,سعید بینای مطلق
فلسفه طب سنتی ایرانی برمبنای آراء ابن‌سینا و سید‌اسماعیل جرجانی,کارشناسی ارشد,1393,حامد ناجی اصفهانی,سعید بینای مطلق
بررسی انتقادی نسبت زیبایی با خیر و حقیقت در زیباشناسی شفتسبری و هاچسون,دکتری,1393,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی,سعید بینای مطلق
بررسی و ارزیابی دیدگاه چارلز تیلور در باره سکولاریسم و نسبت آن با دین,دکتری,1393,سعید بینای مطلق,یوسف شاقول,مرتضی حاج حسینی
مطالعه تطبیقی در مورد کلی و جایگاه آن در منطق ارسطو، فرفوریوس و ابن سینا,کارشناسی ارشد,1393,مرتضی حاج حسینی,سعید بینای مطلق
بررسی مساله ی ضعف اراده ار دیدگاه دیویدسون و هولتون,کارشناسی ارشد,1392,غلامحسین توکلی,احمد عابدی,سعید بینای مطلق
بررسی شبکه‌های ارتومدولار و جبر بولی جزئی به مثابه پایه‌هایی برای منطق کوانتوم,کارشناسی ارشد,1392,مرتضی حاج حسینی,سعید بینای مطلق
سوفسطائیان از منظر افلاطون با تاکید بر رساله های پروتاگوراس و گرگیاس,کارشناسی ارشد,1392,سعید بینای مطلق,علی کرباسی زاده اصفهانی
نظر اپیکور درباره اخلاق,کارشناسی ارشد,1392,سعید بینای مطلق,علی کرباسی زاده اصفهانی
زیبا و والا از دیدگاه کانت,دکتری,1391,یوسف شاقول,محمد جواد صافیان اصفهانی,سعید بینای مطلق
بررسی تطبیقی آرمانشهر افلاطون ویوتوپیای تامس مور,کارشناسی ارشد,1390,سعید بینای مطلق,محمد جواد صافیان اصفهانی
تحلیل و بررسی روش سقراطی و گاربرد آن در فلسفه برای گودگان,کارشناسی ارشد,1390,سعید بینای مطلق,سعید ناجی
جایگاه «دیگری» در اندیشه هوسرل و خدایگان و بنده هگل,کارشناسی ارشد,1390,محمد مشکات,سعید بینای مطلق
مکان و سکونت از نظر هیدگر,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد صافیان اصفهانی,سعید بینای مطلق
شر در افلاطون,کارشناسی ارشد,1389,سعید بینای مطلق,غلامحسین توکلی
سنّت و تجدّد از نگاه رنه گنون و هانری کربن,کارشناسی ارشد,1389,سعید بینای مطلق,علی کرباسی زاده اصفهانی
نسبت طبیعت و قانون در حوزه ی اخلاق و سیاست از منظر افلاطون وسوفیست ها,کارشناسی ارشد,1389,سعید بینای مطلق
حکمت هنر شرق(هندوئیسم-ذن),کارشناسی ارشد,1389,سعید بینای مطلق,مهدی دهباشی
تمامیت خواهی از منظر هگل,کارشناسی ارشد,1389,سعید بینای مطلق,محمد مشکات
تاویل های فلاسفه اسلامی از نظریه مثل افلاطونی,کارشناسی ارشد,1388,مهدی دهباشی,سعید بینای مطلق
بررسی تطبیقی مدینه فاضله ازدیدگاه افلاطون وفارابی,کارشناسی ارشد,1388,فروغ السادات رحیم پور,سعید بینای مطلق
فضیلت از دیدگاه افلاطون وسوفسطائیان,کارشناسی ارشد,1388,سعید بینای مطلق,فتحعلی اکبری
بررسی تطبیقی فلسفه سیاسی جان لاک وفارابی,کارشناسی ارشد,1388,فتحعلی اکبری,سعید بینای مطلق
مبانی هرمنوتیک در محاورات فلسفی افلاطون(ایون،فایدروس،پروتاگوراس،سوفسطایی)ومقایسه آن با مولفه های هرمنوتیکی گادامر,کارشناسی ارشد,1388,سعید بینای مطلق,یوسف شاقول
نقد سنت گرایان بر مدرنیته,کارشناسی ارشد,1388,سعید بینای مطلق,یوسف شاقول
دین طبیعت و بحران محیط زیست,کارشناسی ارشد,1388,سعید بینای مطلق,یوسف شاقول
انسان و فردیت و خود مطلق از منظر سنت گرایان,کارشناسی ارشد,1388,سعید بینای مطلق,علی کرباسی زاده اصفهانی
معرفت از نظر سنت گرایان,کارشناسی ارشد,1388,علی کرباسی زاده اصفهانی,سعید بینای مطلق
سیاست از نظر ارسطو و ابن سینا,کارشناسی ارشد,1387,سعید بینای مطلق,فتحعلی اکبری
تعلیم و تربیت از نظر افلاطون ,کارشناسی ارشد,1387,سعید بینای مطلق,محمود بینای مطلق
زبان از نظر افلاطون,کارشناسی ارشد,1387,سعید بینای مطلق,محمود بینای مطلق
هنر و زیبایی نزد افلوطین,دکتری,1387,سعید بینای مطلق,غلامحسین ابراهیمی دینانی,محمود بینای مطلق
روایت جاودانه معماری «طراحی مرکز آفرینشهای ادبی»,کارشناسی ارشد,1387,پورنادری,سعید بینای مطلق
مدینه فاضله و حکومتهای ممکن از نظر افلاطون,کارشناسی ارشد,1386,سعید بینای مطلق,فتحعلی اکبری
بررسی جنبه های فلسفی تراژدی های یونان باستان,کارشناسی ارشد,1386,سعید بینای مطلق,محمد جواد صافیان اصفهانی,هلن اولیائی نیا
معرفت از دیدگاه دکارت,کارشناسی ارشد,1386,مهدی دهباشی,سعید بینای مطلق
دیدگاه افلوطین و ملاصدرا در باره صدور کثیر از واحد,کارشناسی ارشد,1386,مهدی دهباشی,عباس شیخ شعاعی,سعید بینای مطلق
عشق افلاطونی به تفسیر فیچینو و مقایسه آن با ابوعلی سینا,کارشناسی ارشد,1386,سعید بینای مطلق,غلامحسین توکلی
دیدگاه افلوطین و ملاصدرا در باره صدور کثیر از واحد,کارشناسی ارشد,1386,مهدی دهباشی,عباس شیخ شعاعی,سعید بینای مطلق
رویکردهای جدید به جامعه مدنی هابز,کارشناسی ارشد,1385,فتحعلی اکبری,سعید بینای مطلق
فلسفة تکنولوژی از دیدگاه هیدگر,کارشناسی ارشد,1383,سعید بینای مطلق,فتحعلی اکبری
فضیلت اخلاقی نزد ارسطو,کارشناسی ارشد,سعید بینای مطلق
تمامیت خواهی نزد هگل,کارشناسی ارشد,سعید بینای مطلق
جستجو:
|
زیبا شناسی وفلسفه ی هنر در گفتگو:ج.2 -ارسطو,تالیف,فرهنگستان هنر,1393,سعید بینای مطلق,محمد رضا بهشتی,محمد ضیمران,فتح الله مجتبایی,خانم شمس الملوک مصطفوی,امیر نصری
زیبایی وفلسفه هنردر گفتگو : افلاطون,تالیف,فرهنگستان هنر,1388,سعید بینای مطلق,دکتر محمد رضا بهشتی,محمدضیمران,رضا داوری,شمس الملوک مصطفوی
هنر در نظر افلاطون,تالیف,فرهنگستان هنر,1386,سعید بینای مطلق
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal