نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse تاریخ و ایران شناسیتاریخ و ایران شناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه کلاس ها
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
ویدئو کلیپ معرفی گروه تاریخ و ایرانشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اینفوگرافی اعضای هیات علمی گروه</span>اینفوگرافی اعضای هیات علمی گروه
دکتر اسماعیل سنگاری
دکتر بهمن زینلی
دکتر محمدعلی چلونگر
دکتر مرتضی دهقان نژاد
دکتر علی اکبر جعفری
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر مرتضی نورائی
دکتر مسعود کثیری
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر حمیدرضا پاشازانوس
Collapse علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
برنامه کلاس ها
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اینفوگرافی اعضای هیات علمی گروه</span>اینفوگرافی اعضای هیات علمی گروه
دکتر احسان آقابابائی
دکتر ثریا معمار
دکتر حمید دهقانی
دکتر زهرا ماهر
دکتر سید علی هاشمیان فر
دکتر علی ربانی
دکتر علی قنبری
دکتر مسعود کیانپور
دکتر مهری شمس
دکتر وحید قاسمی
Collapse فلسفهفلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه کلاس ها
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اینفوگرافی اعضای هیات علمی گروه</span>اینفوگرافی اعضای هیات علمی گروه
دکتر امیراحسان کرباسی زاده
دکتر حامد ناجی
دکتر رضا صادقی
دکتر رضا کورنگ بهشتی
دکتر سعید بینای مطلق
دکتر سید علی کلانتری
دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی
دکتر غلامحسین توکلی
دکتر محمد مشکات
دکتر مرتضی حاج حسینی
دکتر مقداد قاری
دکتر هومن محمدقربانیان
دکتر یوسف شاقولدانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal