پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 38 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
39 شيوه نامۀ تدوين پيشنهاده دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني 1402/10/27
38 اطلاع رساني آيين نامه جامع اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان ايراني 1402/11/16
37 شيوه نگارش پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مصوبه شوراي پژوهشي 1402/2/6
36 فرم پيشنهاده دانشجويان تحصيلات تكميلي 1402/2/6
35 شيوه نامه اجرايي بسندگي زبان خارجي براي دانشجويان دوره دكتري تخصصي (1402/2/17)
34 اصلاحیه فرم گزارش پیشرفت 6 ماهه دانشجویان دوره دکتری (کاربرگ شماره 5) (1401/12/20)
33 شیوه‌نامه اجرایی برنامه گرنت فیروزه‌ای دانشگاه اصفهان (ویرایش 5) (1401/10/25)
32 برنامه تحقیقاتی جهت دار فارسی و لاتین اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (1401/10/22)
30 شیوه نامه ارزیابی کفایت کمی و کیفی بروندادهای رساله دانشجویان دوره دکتری دانشگاه اصفهان (1401/05/25)
29 تبصره 9 قانون پیشگیری و مقاله با تقلب در تهیه آثار علمی 99/10/20
28 مواردي كه لازم است در تصويب پروپوزال و پايان نامه رعايت شود 99/10/9
27 مكاتبات لازم براي تاييد ايرانداك توسط اساتيد راهنما 99/10/9
26 گواهی اشتغال به تحصیل در گلستان (غیرحضوری) 1399/9/28
25 فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري سال 1399
24 راهنماي ثبت وضعيت در حال تصويب پروپوزال 1398/11/30
23 فرم درخواست تمديد سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي (21/10/1398)
22 لزوم ثبت پروپوزال در سامانه همانند جو (1398/6/30)
21 اطلاعيه مهم در خصوص پروپوزال (98/6/11)
20 شيوه نامة ارزيابي كفايت كمي و كيفي بروندادهاي رسالة دانشجويان دورة دكتري دانشگاه اصفهان (جديد 1398/1/21)
19 سهميه فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور دانشجويان دكتري 98
18 شيوه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي
17 راهنماي آموزشي – پژوهشي دانشجويان دكتري زبان و ادبيات فارسي (همه گرايشها)
16 راهنماي آموزشي – پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي (همه گرايشها)
15 تاييد رساله / پايان نامه توسط هيات داوران
14 اطلاعيه ترتيب اسامي و نويسنده مسئول مقاله دفاع پايان نامه دكتري
13 درخواست هاي استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي 1396
12 ثبت نام در سامانه سجاد جهت درخواست فرصت مطالعاتي كوتاه مدت شش ماه دانشجويان دكتري
11 فرم تصويب موضوع پايان نامه و فرم حضور در جلسه دفاعيه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه تاريخ
10 فرآيند اجرايي رساله دكتري
9 گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دكتري
8 فلوچارت فرايند تاييد شيوه نگارش پايان نامه ها توسط كتابخانه مركزي
7 فرايند فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت شش ماه خارج كشور دانشجويان دكتري
6 فرآيند فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت شش ماه داخل كشور دانشجويان دكتري
5 پروپوزال و نگارش پروپوزال و پايان نامه
4 درخواست تصويب پروپوزال
3 صندوق پسا دكتري
2 دستورالعمل بروندادهاي رساله دانشجويان دكتري
1 شيوه نگارش پايان نامه هاي دانشگاه اصفهان
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal