مكاتبات لازم براي تاييد ايرانداك توسط اساتيد راهنما 99/10/9
تاریخ به روزرسانی:
1399/10/16
تعداد بازدید:
293
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal