بند 6 صورتجلسه شورای پژوهشی (شرایط چاپ کتاب)

بند 6 صورتجلسه شورای پژوهشی (شرایط چاپ کتاب)

بند 6 صورتجلسه شورای پژوهشی (شرایط چاپ کتاب)

شرایط چاپ کتاب مستخرج از پایان‌نامه دانشجویی توسط انتشارات خارج از دانشگاه، مطرح شد و پس از توضیحات آقای دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده رییس اداره انتشارات، مقرر شد که در هر مورد، پس از بررسی اعتبار ناشر توسط استاد راهنما، نامه‌ی درخواست توسط استاد راهنمای پایان‌نامه به مدیر امور پژوهشی ارسال شود. پس از تایید اعتبار ناشر، نامه‌ای خطاب به ناشر با ذکر شرایط الزامی دانشگاه اصفهان (به شرح ذیل)، ارسال می شود. شماره این نامه، مجوز اعطا شده از طرف دانشگاه اصفهان به ناشر خواهد بود.

 الف- در صورتی که نام عضو هیات علمی به عنوان یکی از نویسندگان ذکر می‌شود، عبارت "عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان" در روی جلد کتاب در مقابل نام استاد راهنما یا در صفحه عنوان کتاب یا در شناسنامه کتاب یا ذیل آن قید شود. 

 ب- عبارت "این کتاب حاصل پایان نامه یا طرح پژوهشی دانشجوی دکتری/ کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان است" در شناسنامه یا ذیل آن یا در مقدمه کتاب قید شود.

 لازم به ذکر است استفاده اعضاء هیات علمی و دانشجویان از چاپ کتاب به عنوان برون داد پژوهشی، فقط در صورت صدور مجوز از طرف دانشگاه و رعایت شرایط فوق امکان پذیر است. همچنین چاپ کتاب مستخرج از پایان نامه خارج از روال فوق به عنوان تخلف پژوهشی محسوب می‌شود.

تاریخ:
1401/07/11
تعداد بازدید:
1058
منبع:
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal