شیوه نامه ارزیابی کفایت کمی و کیفی بروندادهای رساله دانشجویان دوره دکتری دانشگاه اصفهان

شیوه نامه ارزیابی کفایت کمی و کیفی بروندادهای رساله دانشجویان دوره دکتری دانشگاه اصفهان

شیوه نامه ارزیابی کفایت کمی و کیفی بروندادهای رساله دانشجویان دوره دکتری دانشگاه اصفهان

تاریخ:
1401/05/25
تعداد بازدید:
1479
منبع:
پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal