مراسم تجلیل از استادان بازنشسته در گروه زبان و ادبیات فارسی خردادماه 1401
مراسم تجلیل از استادان بازنشسته در گروه زبان و ادبیات فارسی خردادماه 1401
مراسم تجلیل از استادان بازنشسته در گروه زبان و ادبیات فارسی خردادماه 1401
   
تاریخ:
1401/03/25
تعداد بازدید:
57
منبع:
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal