امتیاز نهایی مجلات فارسی و خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
امتیاز نهایی مجلات فارسی و خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و داانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع)
امتیاز نهایی مجلات فارسی و خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ:
1400/10/06
تعداد بازدید:
61
منبع:
معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal