لزوم ثبت نام در سامانه همانندجو ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي
نظر به راه اندازي سامانه همانند جو و لزوم پيگيري و ارسال گزارش اين سامانه براي تصويب پروپوزال تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي در گروههاي مختلف دانشكده، به اطلاع مي رساند ميزان همانند جويي براي دانشجويان اين دانشكده، تا 30 درصد قابل قبول مي باشد. بايستي قبل از تصويب پروپوزال ها در گروههاي مربوطه موارد همانند جويي رعايت و پس از گزارش گيري، مستندات آن به همراه پروپوزال به اين معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ارسال شود.
از مهرماه سال 1398 ثبت پروپوزال در سامانه همانند جو الزامي است و بدون تاييد در اين سامانه مورد تصويب قرار نمي گيرد.
دانشجويان محترم توجه نمايند در صورتي كه با مشكلي در روند كار، پس از ثبت نام و دريافت رمز از طريق ايميل شخصي مواجه شدند با شماره تلفن 021-66494980 سركار خانم معظمي (داخلي 2) تماس بگيرند. 
 
فرايند ثبت در  سامانه همانند جو 
 
اطلاعيه دوم
نظر به راه اندازي سامانه همانند جو و لزوم پيگيري و ارسال گزارش اين سامانه براي تصويب پروپوزال تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي در گروههاي مختلف دانشكده، به اطلاع مي رساند ميزان همانند جويي براي دانشجويان اين دانشكده، تا 30 درصد  قابل قبول مي باشد.
بايستي قبل از تصويب پروپوزال ها در گروههاي مربوطه موارد همانند جويي رعايت  و پس از گزارش گيري، مستندات آن به همراه پروپوزال به معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني ارسال شود. 
تاریخ:
1398/07/10
تعداد بازدید:
2591
منبع:
پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal