پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 30 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
30 تبصره 9 قانون پیشگیری و مقاله با تقلب در تهیه آثار علمی 99/10/20
29 مواردي كه لازم است در تصويب پروپوزال و پايان نامه رعايت شود 99/10/9
28 مكاتبات لازم براي تاييد ايرانداك توسط اساتيد راهنما 99/10/9
27 گواهی اشتغال به تحصیل در گلستان (غیرحضوری) 1399/9/28
26 فرم جدید پیشنهاده ابان ماه 1399 (پروپوزال)
25 فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري سال 1399
24 راهنماي ثبت وضعيت در حال تصويب پروپوزال 1398/11/30
23 فرم درخواست تمديد سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي (21/10/1398)
22 لزوم ثبت پروپوزال در سامانه همانند جو (1398/6/30)
21 اطلاعيه مهم در خصوص پروپوزال (98/6/11)
20 شيوه نامة ارزيابي كفايت كمي و كيفي بروندادهاي رسالة دانشجويان دورة دكتري دانشگاه اصفهان (جديد 1398/1/21)
19 سهميه فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور دانشجويان دكتري 98
18 شيوه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي
17 راهنماي آموزشي – پژوهشي دانشجويان دكتري زبان و ادبيات فارسي (همه گرايشها)
16 راهنماي آموزشي – پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي (همه گرايشها)
15 تاييد رساله / پايان نامه توسط هيات داوران
14 اطلاعيه ترتيب اسامي و نويسنده مسئول مقاله دفاع پايان نامه دكتري
13 درخواست هاي استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي 1396
12 ثبت نام در سامانه سجاد جهت درخواست فرصت مطالعاتي كوتاه مدت شش ماه دانشجويان دكتري
11 فرم تصويب موضوع پايان نامه و فرم حضور در جلسه دفاعيه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه تاريخ
<<   <  1 2  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal