مركز نسخه پژوهي و تصحيح متن با همكاري گروه زبان و ادبيات فارسي برگزار مي كند از 29/8/1398 تا ...
تاریخ به روزرسانی:
1398/08/22
تعداد بازدید:
1339
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal