انجمن علمي تاريخ

انجمن علمي دانشجويي تاريخ

استاد مشاور فرهنگي گروه تاريخ و ايرانشناسي: آقاي دكتر مسعود كثيري

شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي تاريخ:

دبير انجمن: بهنام نصراصفهاني

ذكيه عليخاني

بهناز عموآقايي

محدثه نجفي

عليرضا واعظ

زهرا شريفي

حميدرضا اكبري نسب

مينا معيني

برخي از فعاليت هاي انجمن علمي دانشجويي تاريخ :

- كارگاه آموزشي و تخصصي نگارش و ارسال مقاله به مجلات ISI در حوزه تاريخ

- نشست دانشجويي زعفران در آينه طب؛خوراك؛هنر

- ويژه برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس

- نقد و بررسي مستند علميتاريخي ذائقه ايراني

- كلاس آموزشي روش هاي پژوهش در تاريخ

- » آسياي صغير در بستر امپراتوري هخامنشي « سخنراني علمي

- كتاب درسي تاريخ ) «: كارگاه نقد كتاب درسي متوسطه دوم ؛كارگاه اول ۳ » (.ايران و جهان معاصر

- برگزاري هفته بزرگداشت رشته علوم تاريخي براي دومين بار )اولين بار در سال 1۳95 برگزار گرديد و به عنوان يك

طرح شايسته تقدير در جشنواره ملي حركت سال تحصيلي 95 - 96 انتخاب شد ( همراه با برنامه هاي متنوع در حوزه

علوم تاريخي

- كارگاه ويراستاري )همكاري مشترك با انجمن علمي دانشجويي زبان و ادبيات فارسي (

- فراخوان دريافت مقاله براي فصلنامه علمي تخصصي روزگاران انجمن علمي دانشجويي تاريخ دانشگاه اصفهان و انتشار

فصلنامه ) با سابقه فعاليت 14 ساله و زير نظر اداره نشريات معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه اصفهان (

- » نظام خانواده در تاريخ اسلام « كارگاه علمي

- نقد وبررسي كتاب : ))تاريخ به روايت فلسفه ( (

- كارگاه اموزشي كاربرد اسناد در پژوهش هاي تاريخي

- سخنراني علمي : تعاملات ايرانيان و گرجيان در قرن 19 ميلادي

- سخنراني علمي : اصفهان اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي از نگاه سفرنامه نويسان گرجي

- زنان وتاريخ نگاري ؛مروري بر كارنامه علمي و فرهنگي سركارخانم دكتر اتحاديه, از دانشگاه تهران تانشر تاريخ ايران

- برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي كارنامه جهان باستان در دو حوزه نشست دانشجويي و سخنراني علمي

- برگزاري كلاس آموزشي : آموزش زبان تركي استانبولي

- برگزاري كلاس آموزشي : آموزش زبان كره اي

- سومين بازارچه كتب دست دوم علوم انساني

- كارگاه علمي پژوهشي آشنايي با موءلفه هاي تمدن هخامنشي ) هخامنشيان در تاريخ نويسي عصر باستان و جديد (

- سخنراني علمي تخصصي: نكاتي از سفرنامه سه گانه فرنگستان ناصرالدين شاه قاجار

- نمايشگاه گنجينه آثار موزه و مركز اسناد دانشگاه اصفهان

- نشست دانشجويي ؛مفاهيم اسطوره شناسي ايراني ) ۲ )

- دوره آموزشي "آشنايي با خط سياق 1
تاریخ به روزرسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
587
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal