معرفي معاونت دانشجويي فرهنگي دانشكده

معاونت فرهنگي و دانشجوئي دانشكده ادبيات و علوم انساني با هدف حفظ وتحكيم اعتلاي هويت اسلامي ، انقلابي و ملي دانشجويان وحفظ شعائر اسلامي و هويت ملي عهده دار برنامه ريزي، هماهنگي واحدهاي زير مجموعه تحت نظارت خود و ارتقاي سطح كمي و كيفي برنامه هاي فرهنگي دانشكده بوده و در جهت تبليغ معارف اسلامي ، تحكيم و تقويت نظام اسلامي، تبيين و ترويج آرمانها و منويات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري فعاليت مي نمايد. 

اكنون آقاي دكتر احسان رئيسي عضو محترم هيات علمي گروه زبان و ادبيات فارسي به عنوان معاون امور دانشجويي منصوب شده اند.
 
 اين معاونت سعي در ايجاد محيط بانشاط و پر از اميد و اتكال به خداوند متعال، افزايش بصيرت اسلامي انقلابي، تقويت روحيه تعهد و حضور در صحنه هاي علمي فرهنگي اجتماعي و توسعه حوزه مشاركت فعال دانشجويان و بكارگيري از توانمنديهاي آنان در فعاليت هاي فرهنگي و الگو سازي فرهنگي مبتني بر انديشه ناب اسلامي از جمله سياستهاي راهبردي اين معاونت مي باشد.
 
 
 
 
دكتر احسان رئيسي 
 دكتراي زبان و ادبيات فارسي
استاديار گروه  زبان و ادبيات فارسي
تلفن: 37933097
فكس: 37933100
آدرس پست الكترونيكي : e.reisi[at]ltr.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگي:  
 
 
 اهداف: 

الف - تقويت هويت اسلامي - ايراني و ايجاد فضاي با نشاط علمي فرهنگي:

· گسترش شناخت دانشجويانبا بهره مندي ازالگوهاي ديني (رسول اكرم (ص)، ائمه هدي (ع)، بزرگان و علماي اسلام و .....)

· گسترش و تقويت خود اتكايي و خودباوري ملي

ب - تقويت مهارت هاي زندگي شامل:

· رشد خود آگاهي و خودشناسي

· گسترش روحيه تفكر و بصيرت

· ارتقاء فرهنگ مسئوليت پذيري

· ارتقاء روحيه آزاد انديشي

· حمايت از تفكرات انتقادي موثر درحوزه فرهنگ جامعه ودانشكده

ج - تقويت هويت انقلابي :

· افزايش روحيه مطالبه گري نسبت به ارزش هاي انقلاب

سياست ها:

· اجتناب از مناسبت زدگي و بهره برداري از مناسبت ها به عنوان فرصتي براي تحقق اهداف تعيين شده

· توجه ويژه به ايجاد فضاي با نشاط در دانشكده با بكارگيري استعدادهاي دانشجويان

· نظارت و حمايت و هدايت دانشجويان در فعاليتهاي آنان

· دخيل كردن دانشجويان از طريق فعال كدن كانونها و تشكلات و انجمنها با ايجاد يك رغابت پنهان و سالم بين آنان 

اهم فعاليت هاي معاونت ها در حوزه فرهنگي:

1- برنامه ريزي، هدايت، نظارت و زمينه سازي براي مشاركت دانشجويان

2- تلاش براي ايجاد و ارتقاء روحيه معنوي و اخلاق اسلامي در دانشجويان

3- همكاري با معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه براي برگزاري انتخابات گروههاي دانشجويي

4- برگزاري جشن هاي استقبال از دانشجويان جديدالورود ،فارغ التحصيلي شامل :

توزيع بسته هاي فرهنگي به همراه كتابچه راهنماي دانشگاه اصفهان در بين دانشجويان

برگزاري جلسه معارفه با اساتيد گروه

مديريت ونظارت بر برگزاري جشن فارغ التحصيلي

5- برگزاري مراسم ها ومناسبت ها شامل :

-بزرگداشت ايام ملي ومذهبي

-انجام اقدامات لازم جهت برگزاري كنفرانس ها ،سمينار هاوبازديد ها

- تهيه امور مقدماتي ،تنظيم برنامه هاي داخلي ،پذيرايي ها

-دعوت از سخنرانان به مناسبت هاي مختلف

-برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در طول سال

-اطلاع رساني در خصوص برنامه هاي فرهنگي دانشكده

6-مديريت ونظارت بر فعاليت هاي انجمن علمي- صنفي دانشكده( انجمن ورزشي وبسيج دانشجويي و . . . دانشكده)

همكاري با معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه در زمينه مسائل ويژه دانشجويان از قبيل كميسيون موارد خاص و تخلفات

7-تهيه بنرهاو بروشورهاي علمي - فرهنگي و ورزشي

8-انجام مسابقات فرهنگي ،ورزشي وعلمي جهت ارتقاءاطلاعات دانشجويان در اين خصوص

9-انجام مشاوره دانشجويي توسط استاد راهنما

10-برگزاري جلسات شوراي فرهنگي دانشكده

11- همكاري با مدير كل امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

2) اطلاع رساني كليه وامهاي دانشجويي (روانه و شبانه)

3) انجام كليه امور مربوط به كار دانشجويي از گزينش تا ارسال كاركرد.

رويكردهاي كلي معاونت دانشجويي فرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني

اجراي سند راهبردي فرهنگي اجتماعي دانشگاه اصفهان و برنامه هاي اعلام شده هيئت رئيسه دانشگاه و دانشكده در راستاي ساير اسناد بالادستي

نگاه به فرهنگ در مسير بهره وري و ارتقاي آموزش و پژوهش(عدم جدايي فرهنگ از آموزش و پژوهش)

نگاه دوباره به پتانسيل انساني دانشكده(ارزش مندي نيروي انساني اعم از استاد، دانشجو، كارمند، خدمات)

استفاده از امكانات موجود (پايان نامه ها، اساتيد گروهها، اساتيد ساير دانشكده ها)

تشكيل شوراي فرهنگي دانشكده (متشكل از اساتيد مشاور فرهنگي، نمايندگان كارمندان و دانشجويان)

كاهش تصدي گري فرهنگي و تكيه بر توانايي تشكل ها به طور عام و به طور ويژه انجمن هاي علمي

زيبا سازي دانشكده: استفاده از المان هاي دانشكده، دانشگاه، اصفهان، ايران

تشخص بخشي به تك تك اعضاي دانشكده: فرد، سمن ها، گروه هاي آموزشي، دانشكده، دانشگاه، اصفهان، ايران.

طراحي و كمك به شكل گيري هفته رشته ها (آسيب شناسي رشته ها)

كمك به شكل گيري ديالوگ در فضاي دانشكده(هفته هاي گروه ها و سخنراني هاي تخصصي پس از نماز)

محوريت نمازخانه در برنامه هاي فرهنگي

ارائۀ خدمات فرهنگي به ساير دانشكده ها

برگزاري مراسم ملي و آئيني با رويكرد متناسب با جايگاه دانشگاه اصفهان

مشكلات عمومي:

سيطرۀ آموزش، پژوهش و -به خصوص- سياست بر فرهنگ. (توجه نكردن به پيوست هاي فرهنگي تصميم هاي كلان دانشگاه)

عدم امكان برنامه ريزي حتي كوتاه مدت(با توجه به مشخص نبودن ميزان حمايت ها و اختيارات بودجه اي)

محدوديت جدي در به كارگيري دانشجويان تحت عنوان كار دانشجويي

نبود كارشناسان متخصص در حوزۀ فرهنگ

عدم حمايت كافي از اساتيد مشاور فرهنگي

ضعف ارتباط بدنۀ دانشكده با اعضاي هيئت رئيسۀ دانشگاه

سپاس ها:

اعضاي همراه هيئت رئيسۀ دانشكدۀ ادبيات و مديران محترم گروه ها.

مديران محترم گروه ها.

معاونت محترم فرهنگي دانشگاه.

 
كارشناس امور فرهنگي: محمد كاوياني 
تاریخ به روزرسانی:
1398/04/02
تعداد بازدید:
1370
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal