روساي محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني از بدو تاسيس تاكنون
روساي محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني از بدو تاسيس تاكنون
دكتر عباس فاروقي                          1337-1346
دكتر عبدالباقي نواب                         1346-1348
دكتر محمدحسين كريمي                     1348-1354
دكتر عبدالباقي نواب                          1354-1354
دكتر بديع الله فيروزي                        1354-1357
دكتر محمدرضا كاوياني                     1357-1359
دكتر محمود كتابي                             1359-1359
دكتر سيد علي ميرلوحي                      1359-1360
دكترمهدي دهباشي                             1360-1365
دكتر محمدعلي اژه اي                         1365-1369
دكتر احمد مجتهدي                             1369-1375
دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد        1375-1377
دكتر مرتضي حاج حسيني                   1377-1384
دكتر اسحاق طغياني                           1384-1387
دكتر اصغر منتظرالقائم                       1387-1390           
دكتر محمد بيدهندي                            1390-1394
دكتر مرتضي دهقان نژاد                     1394- تا كنون
تاریخ:
1398/05/02
تعداد بازدید:
270
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal