كانون نيكوكاري دانشكده ادبيات و علوم انساني
اعضاي كانون 
 
 
  دكتر علي اصغر مير باقري فرد        رييس كانون       
 دكتر مرتضي دهقان نژاد                 رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني و عضو كانون  
 
  
     مراد كياني پور                              دبير كانون 
 
 
دكتر اصغر فروغي            عضو كانون  
 منصور اربابيان               عضو كانون 
 
 اين كانون در راستاي فعاليت هاي بنياد حاميان دانشگاه و طبق قوانين و ضوابط در جلب مشاركت هاي مختلف در 25 غالب در دانشكده  و دانشگاه و بيرون از دانشگاه قصد فعاليت و همكاري دارد . 
اين كانون  در بررسي نياز هاي گروههاي آموزشي  و چشم انداز 5 ساله و ده ساله و دسته بندي و برنامه ريزي  وارد عمل شده است . 
در بررسي فارغ التحصيلان و باز نشستگان هيات علمي و كارمند و بررسي ظرفيت جاري و موجود  دانشكده  جزء اولين گامهاي اين كانون مي باشد . 
جلسات مختلف درون كانون و با شوراي آموزشي دانشكده برگزار و موارد در حال پيگيري مي باشد . 
 
 آدرس: دانشگاه اصفهان - دانشكده ادبيات و علوم انساني - همكف 
 تلفن تماس: 37933157-031
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/25
تعداد بازدید:
842
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal