تحقيق در متون حكمي و عرفاني

قطب تحقيق در متون حكمي و عرفاني گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان در تاريخ 11/05/84 از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد موافقت اصولي قرار گرفت.

مدير قطب علمي:

دكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد (استاد)

اعضاي هسته قطب علمي:

دكتر حسين آقاحسيني (استاد)، دكتر تقي پورنامداريان (استاد)، دكتر يدالله جلالي پندري (دانشيار)، دكتر طاهره خوشحال دستجردي (استاد)، دكتر اسحاق طغياني (استاد)، دكتر محمود عابدي (استاد)، دكتر مهدي محقق (استاد)، دكتر سيد مهدي نوريان (استاد)، دكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد (استاد)

دستاورد اصلي

ارتقاءكيفيت شيوه هاي تحقيق درحوزه ادبيات عرفاني براي توليد علم بومي از طريق «تبيين مباني نظري ادبيات عرفاني»، «به كارگيري فناوري در تحقيقات ادبي» و «تصحيح و تحقيق پنجاه متن برگزيده و درجه اول حكمي و عرفاني». اين دستاورد محصول محقق شدن ساير دستاوردها است.

ساير دستاوردها

 تصحيح و شرح پنجاه متن برجسته از متون حكمي و عرفاني و تحقيق در آنها؛

 سامان بخشي و هدفمند سازي تحقيقات گروهي اعضاي هيات علمي دانشگاهها براي تأمين بخشي از نيازهاي بنيادي فرهنگي و علمي كشور در زمينه علوم انساني؛

 پرورش و به كار گيري محققان جديد درزمينه تحقيقات حكمي و عرفاني؛

 تدوين برنامة درسي ادبيات عرفاني در دورة دكتري و ارشد؛

 تأليف منابع درسي در حوزة تخصصي حكمت و عرفان اسلامي؛

 تدوين سند راهبردي براي توليد دانش بومي در زمينة تحقيقات ادبي و عرفاني؛

 هدفمندسازي پايان نامه ها و رساله هاي ادبيات عرفاني
 
مي توانيد از لينك زير براي دريافت اطلاعات بيشتر مراجعه نماييد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/24
تعداد بازدید:
1664
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal