۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
محمود براتی خوانساری
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,ادبیات فارسی,تهران,ایران,-1378
جستجو:
|
نگاه نقادانه ناصرخسرو به بهار و بهاریه سرایی,همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی,ملی,سخنرانی,1394,محمود براتی خوانساری,راضیه رئیسی ناقچی | جزئیات
نقد های روشنگرانه وشجاعانۀشمس تبریزی,کتفرانس شمس تبریزی,بین المللی,سخنرانی,1394,محمود براتی خوانساری | جزئیات
ویژگیهای حکمت ذوقی عطار,منظومه فکری عطار,بین المللی,سخنرانی,1394,محمود براتی خوانساری | جزئیات
کار برد باور های عامیانه و اساطیر در قصاید ناصر خسرو,نخستین همایش ملی نگاهی نو به ادبیات عامه,ملی,سخنرانی,1393,محمود براتی خوانساری,مریم نافلی | جزئیات
بررسی تطبیقی بهاریه‌های فرخی و سعدی,نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1393,راضیه رئیسی نافچی,محمود براتی خوانساری | جزئیات
نماز از نظر گاه مولوی,نهمین همایش انجمن ترویج زبان وادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1393,سهیلا بکلری امینه,محمود براتی خوانساری | جزئیات
ذهنیت غنایی وحشی بافقی,همایش بزرگداشت وحشی بافقی,ملی,سخنرانی,1392,محمود براتی خوانساری | جزئیات
وقت حافظ( ارایه مقاله در زادروز حافظ در بیستم مهر 1391),زمان وزمان آگاهی در اندیشه وشعر حافظ,بین المللی,پوستر,1391,محمود براتی خوانساری | جزئیات
بررسی برخی آراء بهاء ولد در حوزه علم النفس,انجمن ترویج,هفته پژوهش,پوستر,1391,محمود براتی خوانساری | جزئیات
مقدمه ای بر پژوهش در گویش خوانساری,همایش ملی ادب محلی,ملی,سخنرانی,1390,محمود براتی خوانساری | جزئیات
قافیه و ردیف میانی وامکانات موسیقایی پایان نیم مصرع ها در دیوان شمس,پنجمین همایش پژوهش های ادبی زبان وادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,1389,محمود براتی خوانساری | جزئیات
نقد صوفیانه شیخ بهایی از علم,شیخ بهایی,ملی,سخنرانی,1388,محمود براتی خوانساری | جزئیات
برخی واژه های گویشی درترجمه قرآن قدس,چهارمین همایش انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,1388,محمود براتی خوانساری | جزئیات
حماسه در بزم غزل,میرث مشترک ایران وهند,بین المللی,سخنرانی,1387,محمود براتی خوانساری | جزئیات
تجلی معنویت،ایثار وشهادت در شعر دفاع مقدس,ترویج فرهنگ ایثار وشهادت,ملی,سخنرانی,1387,محمود براتی خوانساری | جزئیات
پیوند حماسه وتعلیم (اندرز های آیین کشو.ر داری گرشاسب نامه ومقایسه آن با قابوسنامه وکتاب سلوک المالک,همایش ملی ادبیات تعلیمی و گونه های آن,ملی,سخنرانی,1350,علی محمد محمودی,محمود براتی خوانساری | جزئیات
تعلیم وتربیت در شاهنامه,هزاره تدوین شاهنامه,بین المللی,سخنرانی,محمود براتی خوانساری | جزئیات
پیوندهای میان فرهنگی گویشها,ایرانشناسی,بین المللی,سخنرانی,محمود براتی خوانساری | جزئیات
مضامین مشترک داستانهای جمالزادهب با ادبیات کهن,نقش اصفهان درتوسعه زبان وادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,محمود براتی خوانساری | جزئیات
نقد ترجمه اللمع,نخستین همایش انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,محمود براتی خوانساری | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل جهات عاطفی فردوسی در داستان‌ها و شخصیت های شاهنامه,کارشناسی ارشد,1394,محمود براتی خوانساری,غلامحسین شریفی ولدانی
ریخت شناسی حکایت های اسرار التوحید بر اساس الگوی پراپ,کارشناسی ارشد,1394,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
تحلیل ساختار و محتوای شهر آشوب های منتخب عصر صفوی,کارشناسی ارشد,1394,محسن محمدی فشارکی,محمود براتی خوانساری
تحلیل ساختار ومحتوای شهر آشوب های منتخب عصر صفوی,کارشناسی ارشد,1394,محسن محمدی فشارکی,محمود براتی خوانساری
مقایسه روایتگری در شعر ملک الشعرای بهار وپروین اعتصامی,کارشناسی ارشد,1393,غلامحسین شریفی ولدانی,محمود براتی خوانساری
جایگاه زن درادبیات داستانی دفاع مقدس با تکیه برآثار سید مهدی شجاعی وسمیرا اصلان پور,کارشناسی ارشد,1393,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمود براتی خوانساری
بررسی سیر بهاریه سرایی در ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری (ه.ق),کارشناسی ارشد,1393,محمود براتی خوانساری,محسن محمدی فشارکی
کارکردهای هنری ومعنایی رنگ در غزل بیدل,کارشناسی ارشد,1393,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
مقایسه طنز در آثار داستانی ابوالقاسم پاینده وجلال آل احمد,کارشناسی ارشد,1393,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
بررسی ونقد جلوه های ادب غنایی در ساخت ومجتوی غزل معاصر(با تکیه بر ده غزل سرای نو آور,دکتری,1393,محمود براتی خوانساری,غلامحسین شریفی ولدانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
ریخت شناسی داراب نامه بیغمی,کارشناسی ارشد,1393,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمود براتی خوانساری
رمانس در ادب قارسی,دکتری,1392,مهدی نوریان,محمود براتی خوانساری
تحلیل بخش اساطیری پهلوانی شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ,دکتری,1392,سید مهدی نوریان,محمود براتی خوانساری,سیده مریم روضاتیان
تحلیل سبک ادبی وزبانی اشعار مشفق کاشانی (با تکیه بر غزلیات),کارشناسی ارشد,1392,محمود براتی خوانساری,سید مهدی نوریان
نقد مبحث حروف در دستور زبان فارسی وتطور اقسام آن در متون ادب فارسی (از آغاز تا پایان قرن هفتم),دکتری,1392,محمود براتی خوانساری,جمشید مظاهری سیچانی
نقد وتحلیل جریانهای متاخر در شعر معاصر افغانستان با تاکید بر اشعار واصف باختری,کارشناسی ارشد,1392,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
مفهوم وطن در شعر منتخب شعرای معاصر,کارشناسی ارشد,1392,محسن محمدی فشارکی,محمود براتی خوانساری
شناسایی جریانهای ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس در سه دهه اخیر همراه با بررسی سبک وساختار آثار شاخص هر دوره,دکتری,1392,غلامحسین شریفی ولدانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمود براتی خوانساری
مفهوم وطن در شعر منتخب شعرای معاصر (نیما یوشیج، محمد حسین شهریار، مهدی حمیدی شیرازی، فریدون توللی، فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری),کارشناسی ارشد,1391,محسن محمدی فشارکی,محمود براتی خوانساری
شرح مشکلات خسرو شیرین نظامی,دکتری,1391,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
مقایسه مفهوم مرگ اندیشی در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی,کارشناسی ارشد,1390,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
تحلیل و بررسی ادبیات مقاومت در کتب درسی دوره ی متوسطه,کارشناسی ارشد,1390,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمود براتی خوانساری
مرثیه در شعر معاصر(1357-1300),کارشناسی ارشد,1390,محمود براتی خوانساری,علی اصغر باباصفری
شکوائیه در شعر قرن ششم ( سبک سلجوقی ),کارشناسی ارشد,1390,علی اصغر باباصفری,محمود براتی خوانساری
مرثیه سرایی در شعر سبک بازگشت ادبی,کارشناسی ارشد,1390,علی اصغر باباصفری,محمود براتی خوانساری
نقد شخصیت زن و نقش وی در اثار محمود دولت ابادی با تاکید بر دو اثر شاخص کلیدر و جای خالی سلوچ,کارشناسی ارشد,1390,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمود براتی خوانساری
سیمای اهل بیت(ع) درمتون منظوم تا پایان قرن ششم,کارشناسی ارشد,1390,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمود براتی خوانساری
مقایسه گلستان سعدی ومنشآت قائم مقام درحوزه ساختارزبانی,کارشناسی ارشد,1390,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمد رضا نصر اصفهانی
بررسی وتحلیل تاثیر شیوه بیان قرآن بر مثنوی از جهت ساختار,کارشناسی ارشد,1390,محمود براتی خوانساری
بررسی و تحلیل جایگاه علم معانی در متون منثور عرفانی,دکتری,1389,محمود براتی خوانساری
آشنایی زدایی در غزلیات شمس,کارشناسی ارشد,1389,اسحاق طغیانی?,محمود براتی خوانساری
تبیین و تحلیل جایگاه علم معانی در متون منثور عرفانی بر اساس محبت نامه ،عبهرالعاشقین و عشق و عقل,دکتری,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,سید علی اصغر میرباقری فرد
حکمت و اندرز در گرشاسب نامه ی اسدی طوسی,کارشناسی ارشد,1389,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
آشنایی زدایی در غزلیات شمس,کارشناسی ارشد,1389,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,سید مهدی نوریان
راز در آثار سنائی,کارشناسی ارشد,1389,محمود براتی خوانساری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
بازتاب عرایس شعری عرب در ادب فارسی تا پایان قرن ششم,کارشناسی ارشد,1389,علی اصغر باباصفری,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,محمود براتی خوانساری
بررسی و تبیین مفاهیم صحبت و خلوت در متون عرفانی با تاکید بر مثنوی معنوی ,کارشناسی ارشد,1389,محمود براتی خوانساری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
بررسی و تبیین مفاهیم صحبت و خلوت در متون عرفانی با تاکید بر مثنوی معنوی,کارشناسی ارشد,1389,محمود براتی خوانساری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
سیرتحول صور خیال در غزل سبک عراقی,دکتری,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
تسبیح کاینات دراشعار سنایی وعطار,کارشناسی,1388,محمود براتی خوانساری
تسبیح کاینات در اشعار سنائی و عطار‏,کارشناسی ارشد,1388,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
بررسی و تحلیل آسمان در شعر سبک خراسانی,کارشناسی,1388,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
بررسی اصالت سبک شعر فرید(قادر طهماسبی),کارشناسی ارشد,1388,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
فرهنگ لغات فارسی- تامیلی-انگلیسی,کارشناسی ارشد,1388,جمشید مظاهری سیچانی,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
تحلیل زبان عرفانی مولانا بر ‏اساس نشانه شناسی,دکتری,1388,سید علی اصغر میرباقری فرد,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
شکواییه درسبک عراقی,کارشناسی ارشد,1388,محمود براتی خوانساری,علی اصغر باباصفری,سید مهدی نوریان
مقایسه تحلیلی ساختار اندیشه در اشعار اخوان و شاملو,کارشناسی ارشد,1388,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمود براتی خوانساری
مقایسه تحلیلی اندیشه های عرفانی ابوسعید ابوالخیر وبهاءولد,کارشناسی ارشد,1387,محمود براتی خوانساری,محسن محمدی فشارکی
تجلی مفاهیم قرانی در مثنویهای تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی,کارشناسی ارشد,1387,محمود براتی خوانساری
تجلی مفاهیم قرآنی در مثنویهای تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی,کارشناسی ارشد,1387,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی,علی اصغر باباصفری
توصیف دوزخ و بازتاب آن در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی و منطق الطیر عطار,کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا نصر اصفهانی,محمود براتی خوانساری,سید مهدی نوریان
مقدمه , تصحیح و تحشیه مثنوی سلیمان و بلقیس و دیوان حیاتی گیلانی,دکتری,1387,سید مهدی نوریان,علی اصغر باباصفری,محمود براتی خوانساری
بررسی و تحلیل سیاست کشورداری در شاهنامه فردوسی,کارشناسی ارشد,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمود براتی خوانساری
تحلیل شخصیت فرهنکی اجتماعی زن در اثار علی محمد افغانی,کارشناسی ارشد,1386,غلامحسین شریفی ولدانی,محمود براتی خوانساری
تصحیح و شرح تحلیلی معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی,دکتری,1385,جمشید مظاهری سیچانی,محمود براتی خوانساری
بررسی و تحلیل ادبیات منظوم لری در استان کهگلویه و بویراحمد,کارشناسی ارشد,1385,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,سید مهدی نوریان
بازتاب متون کهن ادب فارسی درآثار داستانی جمالزاده,کارشناسی ارشد,1385,محمود براتی خوانساری
باز تاب متون کهن پارسی در آثار داستانی جمال زاده,کارشناسی ارشد,1385,محمود براتی خوانساری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
پیوندهای کودکان و نوجوانان با شاهنامه فردوسی,کارشناسی ارشد,1385,محمود براتی خوانساری
تاثیر سفرنامه نویسی عصر مشروطه بر سادگی نثر,کارشناسی ارشد,1384,محمود براتی خوانساری
تأثیر کودتای بیست و هشت مرداد بر ادبیات معاصر ایران,دکتری,1384,محمود براتی خوانساری
تصحیح مثنوی بهرام و گل اندام ,کارشناسی ارشد,1383,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
تصحیح مثنوی بهرام و گل اندام منسوب به کاتبی نیشابوری,کارشناسی ارشد,1383,محمود براتی خوانساری
تصحیح دیوان درویش عباس جزی دیوانی با گویش محلی گزی,دکتری,1383,محمود براتی خوانساری
مقدمه و تصحیح دیوان اشعار و سفر نامه شیخ حسین صافی جمی,کارشناسی ارشد,1382,محمود براتی خوانساری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
تجلی مهدی موعود در ادب منظم پارسی تا پایان قرن نهم هجری,کارشناسی ارشد,1382,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
مقدمه و تصحیح دیوان اشعار (گلزار) و سفرنامه شیخ حسین صافی جمی (تذکره المجالسین),کارشناسی ارشد,1382,محمود براتی خوانساری
بررسی دستوری حروف در گلستان سعدی,کارشناسی ارشد,1382,محمود براتی خوانساری
تحلیل ساختار روایی مثنوی ,دکتری,1382,محمود براتی خوانساری
بررسی احوال وآثار ادبی استاد جلال الدین همایی,کارشناسی ارشد,1381,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
سیمای خضر در ادبیات منظوم فارسی تا قرن هشتم,کارشناسی ارشد,1381,محمود براتی خوانساری
فرهنگ تطبیقی و تحلیلی بدیع,دکتری,1381,محمود براتی خوانساری
فرهنگ تطبیقی و تحلیلی بدیع,دکتری,1381,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,غلامحسین شریفی ولدانی
فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات کلیات اشعار نظامی گنجوی,کارشناسی ارشد,1380,محمود براتی خوانساری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
تحلیل داستان موسی (ع) در امهات کتب نظم، از آغاز تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1380,محمود براتی خوانساری
بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران (از آغاز تا سال 1300ه.ش.),کارشناسی ارشد,1379,غلامحسین شریفی ولدانی,محمود براتی خوانساری
بررسی انتقادی نمایش نامه نویسی در ایران از آغاز تا سال 1300 هجری شمسی,کارشناسی ارشد,1379,محمود براتی خوانساری
ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو ,کارشناسی ارشد,1377,محمود براتی خوانساری
بررسی شیوه داستان پردازی نظامی در مثنوی های خسرو شیرین و لیلی و مجنون,کارشناسی ارشد,1377,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
شرح پنجاه غزل از حکیم سنایی,کارشناسی ارشد,1376,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
قید درکلیله ودمنه,کارشناسی ارشد,محمود براتی خوانساری
انسان دراشعار ناصر خسرو,کارشناسی ارشد,محمود براتی خوانساری
جستجو:
|
تاریخ ادبیات ایران(2)از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول,تالیف,انتشارات سمت,1394,محمود براتی خوانساری
تاریخ ادبیات ایران (2) از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول,تالیف,سمت,1394,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمود براتی خوانساری,حسین آقا حسینی دهاقانی
تاریخ ادبیات ایران(2)-چاپ دوم,چاپ جدید,سازمان سمت,1393,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
راز سر به مهر,تصنیف,سوره مهر,1393,محمود براتی خوانساری
شعله شقایق[144ص],تالیف,نقش نگین اصفهان,1391,محمود براتی خوانساری
تاریخ ادبیات ایران (2),تالیف,انتشارات سمت,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
تاریخ ادبیات ایران,تالیف,سمت,1388,محمود براتی خوانساری
تاریخ ادبیات ایران (1)‍[چاپ چهارم],چاپ جدید,سمت,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
راز سر به مهر فصل چهارم از کتاب راز سر به مهر برگزیده سی و پنج سال ادبیات عاشورایی در ایران-تعداد کل نویسندگان 24 نفر,تالیف,انتشارات سوره مهر ،حوزه هنری,1387,محمود براتی خوانساری
تاریخ ادبیات ایران 1,تالیف,سمت,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
دفتر سبز سخن,تالیف,هشت بهشت,1382,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,غلامحسین شریفی ولدانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمد رضا نصر اصفهانی
تاریخ ادبیات ایران,تالیف,سمت,محمود براتی خوانساری,?,??,???,????,?????,??????,???????,????????,?????????,??????????
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر نمونه,ریاست دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1390
اولین جشنواره ادبی هنری عاشورا,مرکز آفرینشهای ادبی,پژوهشگاه ادب وهنر...,1380
جستجو:
|
منظومه منطق,انجمن مفاخر,جشن نامه دکتر محمد خوانساری,محمود براتی خوانساری
شعله شقایق,ارشاد اسلامی,جشنواره شعر عاشورایی,محمود براتی خوانساری
شعله شقایق,ارشاد اسلامی,نقش نگین,محمود براتی خوانساری
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal