۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
حسین آقا حسینی دهاقانی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان وادبیات فارسی,تهران,ایران,1373-1378
جستجو:
|
بررسی تمثیل از دیدگاه اسرار البلاغه جرجانی,دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1395,حسین آقا حسینی دهاقانی,? | جزئیات
ضرورت نقد و تصحیح تذکره حسینی,یازدهمین گردهمایی بین المللیانجمن ترویج و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1395,حسین آقا حسینی دهاقانی,الهام زاد افشار | جزئیات
تحلیل ساختارطرح داستان اردشیر بابکان,دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,حسین آقا حسینی دهاقانی,زینب زارع | جزئیات
جایگاه پرسش در غزل سبک عراقی و اهمیت آن از منظر سبک شناسی,هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1391,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
جایگاه پرسش در غزل سبک عراقی و اهمیت آن از منظر سبک شناسی,انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,پوستر,1391,حسین آقا حسینی دهاقانی,الهام سیدان‌ قلعه جوزدان | جزئیات
تحلیل زیباشناختی ساختار سبک شعر سلمان هراتی,ششمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیت فارسی,بین المللی,سخنرانی,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی,زینب زارع | جزئیات
جایگاه کنایه در شعر شمس لنگرودی,ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,1390,فاطره علیپور,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
ساختار زبانی و عناصر زیبایی شناسی در غزلیات محمد علی بهمنی,ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,1390,حسنعلی کوثری لنگری,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
شانی تکلو کیست؟,پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,احمدرضا یلمه ها | جزئیات
جایگاه تشبیه در شعرشمس لنگرودی,پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان وادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1389,فاطره علیپورکاسگری,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
زیبایی شناسی بلاغی رمان چشمهایش,چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,سیده صغری صالحی ساداتی | جزئیات
زیبایی شناسی شعر احمد عزیزی بر اساس کفشهای مکاشفه,چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبا ن و ادب فارسی,ملی,سخنرانی,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,زینب زارع | جزئیات
بررسی عبارات بحث انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی (روضه الورد),سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران,ملی,سخنرانی,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول,الهام سیدان‌ قلعه جوزدان | جزئیات
aesthetical assoclation of meaniags,the international conference on Social Sciences and Humanities 2008 (ICOSSH'08 ),بین المللی,سخنرانی,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,مسعود آلگونه جونقانی | Detail
استعارة تمثیله در ترازوی نقد,انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,ملی,سخنرانی,1386,حسین آقا حسینی دهاقانی,علی سینا رخشنده مند | جزئیات
بررسی و تحلیل اوزان اشعار جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی و خاقانی شروانی,انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,ملی,سخنرانی,1386,اسراء السادات احمدی,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
تحلیل داستان «ارینب» اثر ندیم مشهدی,انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,ملی,سخنرانی,1386,فاطمه جمالی,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
سیرکمال درقصه هفت برادر الفت ,همایش نقش اصفهان در توسعه زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,پوستر,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,زهرا آقا زینالی | جزئیات
انسان و انسان دوستی از دیدگاه سعدی و حافظ ,انسانگرایی و اخوت جهانی در شعر و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
صور خیال در خدمت اندیشه های پروین اعتصامی ,کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد پروین اعتصامی,ملی,سخنرانی,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,الهه حریر ساز? | جزئیات
شخصیت پردازی در داستان (یوسف و زلیخا) و (سلیمان و بلقیس),مجموعه خلاصه مقالات نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج و ادب فارسی,ملی,سخنرانی,1385,فاطمه جمالی,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
ایستایی و تکرار در کتب بلاغی ,مجموعه خلاصه مقالات نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج و ادب فارسی,ملی,سخنرانی,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,علی سینا رخشنده مند | جزئیات
عماد فقیه شاعری عاشق,همایش عماد فقیه,ملی,سخنرانی,1381,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
مسند جم,ششمین کنگره یادروز حافظ,ملی,سخنرانی,1381,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
نقد و بررسی آسیب‌های اجتماعی در ادب فارسی,نخستین گردهمایی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,1380,حسین آقا حسینی دهاقانی,رسول ربانی خوراسگانی | جزئیات
تاثیر فاطمیان مصر بر فرهنگ ایرانی,اولین همایش روابط فرهنگی تمدنی ایران و افریقا,ملی,سخنرانی,1380,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
مفاهیم عقل و جنون در ادب فارسی,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,ملی,سخنرانی,1380,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
آرایه‌های دووجهی,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,ملی,سخنرانی,1379,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
رندی حافظ و دیوانه عطار,هشتمین همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,1378,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
شعر انتقادی در قرن هفتم,هفتمین همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,1377,حسین آقا حسینی دهاقانی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی تطبیقی مبحث خبر و انشا در نوبةالثانیه و نوبةالثالثه سوره بقره کشف الاسرار,کارشناسی ارشد,1398,حسین آقا حسینی دهاقانی,محبوبه همتیان
بررسی مؤلفه‌های پایداری در طنز با تاکید بر آثار (عبید زاکانی، بسحاق اطعمه و دهخدا),کارشناسی ارشد,1398,حسین آقا حسینی دهاقانی,محبوبه همتیان
تبیین زبان غنایی در خسرو و شیرین نظامی و نظایر آن ( با تکیه بر پنج اثر),دکتری,1397,حسین آقا حسینی دهاقانی,محسن محمدی فشارکی
بررسی تطبیقی آثار محمد علی شمس الدین وفرید الدین عطار نیشابوری (دیوان اشعار منطق الطیر،مصیبت نامه والهی نامه),دکتری,1397,سردار اصلانی,سید رضا سلیمان زاده نجفی,حسین آقا حسینی دهاقانی
مقایسه کاربرد جمله های خبری و انشایی در زبان حماسی و زبان تعلیمی با تاکید بر داستان رستم و اسفندیار و بوستان سعدی,کارشناسی ارشد,1397,محبوبه همتیان,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و تحلیل زبان نامه های عاشقانه در منظومه های غنایی ادب فارسی تا پایان قرن هفتم از منظر علم معانی با رویکرد به منظومه های ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و شیرین و خسرو,دکتری,1396,سیده مریم روضاتیان,حسین آقا حسینی دهاقانی
تصحیح دیوان عنوان تبریزی,کارشناسی ارشد,1396,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
تصحیح تفسیر زادالمذکرین,دکتری,1395,سید علی اصغر میرباقری فرد,تقی اجیه,حسین آقا حسینی دهاقانی
تصحیح انتقادی شیرین و خسرو امیرخسرودهلوی ,دکتری,1395,حسین آقا حسینی دهاقانی,محسن محمدی فشارکی,اسحاق طغیانی اسفرجانی
مقدمه،تصحیح و تحشیه ی تذکره ی حسینی,کارشناسی ارشد,1395,حسین آقا حسینی دهاقانی,محسن محمدی فشارکی
مقایسه تحلیلی اقوال و حکایت های تذکره الاولیای عطار و شرح التعرف مستملی بخاری براساس مباحث بینامتنی,کارشناسی ارشد,1395,سیده مریم روضاتیان,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی تحلیلی روایت های منثور و منظوم سلامان و ابسال بر اساس نظریه ژرار ژنت,کارشناسی ارشد,1395,سیده مریم روضاتیان,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی ساختار و بن مایه های غنایی در منظومه های عاشقانه قرن دهم و یازدهم (با تکیه بر ده اثر),دکتری,1394,محمد رضا نصر اصفهانی,طاهره خوشحال دستجردی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل نقش تشبیه و استعاره در گسترش معنا در زبان عرفان ,دکتری,1394,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی و تبیین ظرفیتهای نمایشی حکایات عرفانی ادب فارسی (قرون ششم و هفتم هجری),دکتری,1394,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمد رضا نصر اصفهانی,محمد شهبا
تحلیل زبان عرفانی مقالات شمس تبریزی,دکتری,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,محسن محمدی فشارکی,سید علی اصغر میرباقری فرد
تصحیح نصیحت نامه شاهی اثر تاج‌الدین حسین خوارزمی,دکتری,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
بررسی و تحلیل باور های عامیانه در داستان ها و رمان های منتخب فارسی(در چهار اثر),کارشناسی ارشد,1393,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
بازشناسی نوع ادبی گزین گونه با تکیه بر معارف بهاء ولد,دکتری,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی
بررسی و تحلیل نوآوری و کهن‌گرایی در شعر معاصر,دکتری,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمد رضا نصر اصفهانی
مقدمه ،تصحیح و تحشیه «شرح گلشن راز از احمد بن موسی رشتی استادی»,کارشناسی ارشد,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,سعید شفیعیون
مقدمه، تصحیح و تحشیه تذکره انیس الاحباء اثر موهن لعل انیس,کارشناسی ارشد,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمد رضا نصر اصفهانی
قضاوت در متون منظوم فارسیاز آغاز تا پایان قرن ششم,کارشناسی ارشد,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,علی اکبر احمدی دارانی
تحلیل ساختار و محتوای مدح و ستایش در شعر قرن ششم (سبک سلجوقی),کارشناسی ارشد,1392,علی اصغر باباصفری,حسین آقا حسینی دهاقانی
جایگاه توحید در متون نثر عرفانی تا پایان سده ششم هجری,دکتری,1392,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,محسن محمدی فشارکی
مقایسه ی زبان تفسیری و زبان عرفانی میبدی در کشف الاسرار,کارشناسی ارشد,1392,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و نقد «اقتضای حال» و تحلیل «مثنوی» بر مبنای آن,دکتری,1392,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,سید علی اصغر میرباقری فرد
تصحیح مجموعه رسائل عزیز بن محمد نسفی,دکتری,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد,محسن محمدی فشارکی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تبیین و تحلیل جایگاه مفاهیم اخلاقی در منظومه های عاشقانه,دکتری,1392,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
مقدمه ، تصحیح و تشخیه «منشآت» شهاب الدین عبدالله مروارید,دکتری,1392,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,محسن محمدی فشارکی
نقد و تحلیل فرح در عرفان اسلامی از آغاز تا قرن هفتم هجری با تاکید بر مکتب خراسان,دکتری,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد,طاهره خوشحال دستجردی,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و تحلیل مفاهیم اخلاقی در منظومه‌های عاشقانه ادبیات فارسی تا پایان قرن ششم هجری,دکتری,1392,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تاثیرپذیری جبران خلیل جبران از مثنوی مولوی در پنج اثر,کارشناسی ارشد,1392,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
الزهد فی شعر ابی العتاهیة و ناصر خسرو القبادیانی دراسة تقابلیة,دکتری,1391,سردار اصلانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,حمید احمدیان
حکمت و اندرز در شعر قرن چهارم,کارشناسی ارشد,1391,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,حسین آقا حسینی دهاقانی
تصحیح و تحشیه جواهر نامه اثر محمد بن مبارک شاه قزوینی,دکتری,1391,حسین آقا حسینی دهاقانی,?
بررسی و تحلیل سیر تحولات علوم بلاغی در ایران از آغاز تا قاجاریه,دکتری,1391,حسین آقا حسینی دهاقانی
مقدمه،تصحیح و تحشیه ی «جواهرنامه» محمد بن مبارکشاه قزوینی,دکتری,1391,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی,محسن محمدی فشارکی
بررسی مفهوم غم و شادی در غزلیات حافظ,کارشناسی ارشد,1390,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,حسین آقا حسینی دهاقانی
نقد شروح گزیده های خاقانی,کارشناسی ارشد,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی
سبک شناسی غزل معاصر 1370-1357,کارشناسی ارشد,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی تطبیقی داستان حضرت موسی (ع) در متون تفسیری و عرفانی فارسی,کارشناسی ارشد,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی ، تحلیل و طبقه بندی شریطه ها در قصاید,کارشناسی ارشد,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی
مقدمه ، تصحیح و تحشیه ی جوامع احکام النجوم,دکتری,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمد رضا نصر اصفهانی
تحلیل زبان شناختی و معرفت شناختی عرفان,دکتری,1390,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
مقدمه ، تصحیح و تحشیه ، چشمه زندگانی اثر محمدهادی ابن صالح شیرازی,کارشناسی ارشد,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی,ایرج ابراهیم پور
تطبیق بررسی و نقد شرح های گلستان سعدی,کارشناسی ارشد,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
بررسی محتوایی داستانهای کودکان سالهای 1381 تا 1385(گروه سنی ج-د),کارشناسی ارشد,1389,محسن محمدی فشارکی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تبیین و تحلیل جایگاه علم معانی در متون منثور عرفانی بر اساس محبت نامه ،عبهرالعاشقین و عشق و عقل,دکتری,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,سید علی اصغر میرباقری فرد
جنبه های زیبا شناختی شعر احمد عزیزی بر اساس کفش های مکاشفه,کارشناسی ارشد,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
مقدمه ،تصحیح و تحشیه کفایه التعلیم فی الصناعه التنحیم,دکتری,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی
تحلیل رویاهای شاهنامه بر اساس دیدگاه یونگ,کارشناسی ارشد,1389,سید مهدی نوریان,مهرداد کلانتری,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و تحلیل صور خیال در مجموعه اشعار شمس لنگرودی,کارشناسی ارشد,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,سیده مریم روضاتیان
بررسی و مقایسه مبارزه و اقسام آن در تذکره الاولیا و شاهنامه,کارشناسی ارشد,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,سیده مریم روضاتیان
فرهنگ تعریفات پزشکی - داروئی تحفه حکیم مومن,کارشناسی ارشد,1389,جمشید مظاهری سیچانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
نقد شروح منطق الطیر عطار نیشابوری,کارشناسی ارشد,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی تحلیلی داستان ابراهیم در متون تفسیری و عرفانی تا پایان قرن هفتم,کارشناسی ارشد,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
سیرتحول صور خیال در غزل سبک عراقی,دکتری,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
تبیین مشرب عرفانی عراقی باتوجه به آثار (لمعات و غزلیات),کارشناسی ارشد,1388,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل عرفانی قرب وبازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1388,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی بینامتنی در غزلیات شمس,کارشناسی ارشد,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,علی اصغر باباصفری
طراحی الگوی سرمایه اجتماعی در سازمان های خدماتی استان اصفهان (با رویکرد آموزه های مدیریت در آثار سعدی),دکتری,1388,محمد اسماعیل انصاری,علی شائمی برزکی,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی صور خیال در اشعار احمد شاملو,کارشناسی ارشد,1388,حسین مسجدی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل فنا در آثار عرفانی منثور و باز ناب آن در آثار منظوم(سنائی عطار ومولوی) ,دکتری,1387,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
نقد روضه الورد - ترجمه گلستان سعدی,کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول,سید علی اصغر میرباقری فرد
تصحیح و تحشیه دیوان میرزا عبدالله گرجی اصفهانی ,کارشناسی ارشد,1387,?,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,جمشید مظاهری سیچانی
[.جایگاه صور خیال در شعر کودک,کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مهدی نوریان
تطبیق و نقد کتابهای بلاغی (بیان),کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,مهدی تدین
داستان نوح درمتون تفسیری و بازتاب آن در متون نظم فارسی,کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,علی اصغر باباصفری,غلامحسین شریفی ولدانی
فرهنگ اصطلاحات عرفانی در دیوان محمدشیرین مغربی,کارشناسی ارشد,1387,محسن محمدی فشارکی,طاهره خوشحال دستجردی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل و بررسی صورخیال در اشعار قیصر امین پور و نصراله مردانی,کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,غلامحسین شریفی ولدانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
مقدمه و تصحیح دیوان خاوری شیرازی,دکتری,1387,سید مهدی نوریان,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
تطبیق و نقد کتابهای بلاغی(بیان),کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,مهدی تدین
سیر تحول وزن شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم,کارشناسی ارشد,1386,حسین آقا حسینی دهاقانی,علی اصغر باباصفری,اسحاق طغیانی اسفرجانی
بررسی ترجمه پذیری جناس در ترجمه انگلیسی اشعار حافظ,کارشناسی ارشد,1386,سعید کتابی,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1386,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی سرچشمه ها و سیر تحولات مکتب جنیدیه تا قرن هفتم هجری,دکتری,1386,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی
نقد ترجمه عربی تاریخ بیهقی,کارشناسی ارشد,1386,جمشید مظاهری سیچانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل زبان عرفانی درآثار عطار,دکتری,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,پورنامداریان
بررسی تأثیر جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی بر ادب منظوم فارسی تا حملة مغول (617هجری قمری),کارشناسی ارشد,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,طاهره خوشحال دستجردی,حسین مسجدی?
مقایسه صور خیال در ادبیات فارسی و انگلیسی,کارشناسی ارشد,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمد عموزاده مهدیرجی,هلن اولیائی نیا
تحلیل جایگاه فرهنگی اجتماعی زن درآثار داستانی جمالزاده,کارشناسی ارشد,1385,محمد رضا نصر اصفهانی,محسن محمدی فشارکی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل عرفانی مقام رضا و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
تصحیح منظومه حماسی علی نامه,دکتری,1384,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مهدی نوریان
بررسی مسائل مربوط به علم بیان درشعر صائب تبریزی,دکتری,1384,محسن محمدی فشارکی,مهدی تدین,حسین آقا حسینی دهاقانی
تصحیح بخش اول ازمثنوی قیصرنامه ادیب پیشاوری,کارشناسی ارشد,1383,علی اصغر باباصفری,حسین آقا حسینی دهاقانی
داستان فرشتگان و بازتاب آن در شعر فارسی,کارشناسی ارشد,1382,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
سیمای موسی (ع) در متون عرفانی تا سده هفتم هجری,کارشناسی ارشد,1382,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و تحلیل جایگاه سفر در متون عرفانی تا قرن هفتم هجری,دکتری,1382,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی مقاصد ثانوی خبر و انشا در آثار سعدی,کارشناسی ارشد,1382,حسین آقا حسینی دهاقانی
توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی تا قرن هشتم هجری,کارشناسی ارشد,1381,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1381,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
فرهنگ تطبیقی و تحلیلی بدیع,دکتری,1381,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,غلامحسین شریفی ولدانی
معراج شاعران,کارشناسی ارشد,1380,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسی ,کارشناسی ارشد,1380,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
شرح مشکلات قصاید سیف فرغانی,کارشناسی ارشد,1380,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
شرح مشکلات قصاید ادیب صابر ترمذی,کارشناسی ارشد,1377,محمد فشارکی,حسین آقا حسینی دهاقانی
بازتاب اندیشه در مفاخرات شاعران بزرگ ادب فارسی تا قرن شش هجری,کارشناسی ارشد,1376,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
شرح لغات و مشکلات قصاید سلمان ساوجی,کارشناسی ارشد,1375,سید مهدی نوریان,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی عنصر شخصیت در افسانه های سحر و جادو (بررسی سی قصه),کارشناسی ارشد,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمد رضا نصر اصفهانی
فرهنگ نامه کتاب تحفه حکیم مومن,کارشناسی ارشد,حسین آقا حسینی دهاقانی
جستجو:
|
نگاهی تحلیلی به علم بیان,تالیف,سمت,1394,حسین آقا حسینی دهاقانی,محبوبه همتیان
تاریخ ادبیات ایران (2) از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول,تالیف,سمت,1394,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمود براتی خوانساری,حسین آقا حسینی دهاقانی
تاریخ ادبیات ایران(2)-چاپ دوم,چاپ جدید,سازمان سمت,1393,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
انیس الطالبین,تالیف,دانشگاه آزاد اسلامی,1391,حسین آقا حسینی دهاقانی,احمد رضا یلمه ها
دیوان مهجور(میرزا حاج آقا علی اصغر وصال دهاقانی),تصحیح,نگار اصفهان,1390,حسین آقا حسینی دهاقانی
تاریخ ادبیات ایران (2),تالیف,انتشارات سمت,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
تاریخ ادبیات ایران (1)‍[چاپ چهارم],چاپ جدید,سمت,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
تاریخ ادبیات ایران 1,تالیف,سمت,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
دفتر سبز سخن,تالیف,هشت بهشت,1382,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,غلامحسین شریفی ولدانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمد رضا نصر اصفهانی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal