۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
مریم سعیدیان جزی
دانشکده : الهیات و معارف اهل‌البیت(ع)
گروه آموزشی : معارف اسلامی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,تاریخ اسلام,دانشگاه اصفهان,ایران,-
فوق لیسانس,تاریخ ایران اسلامی,دانشگاه اصفهان,ایران,-
لیسانس,تاریخ,دانشگاه اصفهان,ایران,-
جستجو:
|
ماهیت تمدن اسلامی براساس دیدگاه تیتوس بورکهارت,همایش ملی بورکهارت,ملی,سخنرانی,1399,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نقش وقف تعلیمی در گسترش علوم و فرهنگ دینی در ایران عصر ایلخانی,همایش بین المللی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی,بین المللی,سخنرانی,1399,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
جایگاه سیف در مطالعات شیعه شناسی غربی ها,کنگره بین المللی آسیب شناسی مطالعات معاصر در حوزه اهل بیت(ع),بین المللی,سخنرانی,1399,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
بررسی مفهومی استقامت واستقامت دینی در دوران بعد از رسول‌الله (ص),همایش ملی مقاومت,ملی,پوستر,1399,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
حیات زنبورعسل، الگوی تفکر خلاّق در اسلام,همایش ملی فراورده هی زنبور عسل از منظر زیست شناسی و سلامت و اقتصاد,ملی,سخنرانی,1397,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
ضرورت‌ها و الزامات گفتگوی ادیان در سیره رضوی(ع),همایش بین المللی امام رضا ع و گفتگوی ادیان,بین المللی,سخنرانی,1397,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
ارائه شاخص الگوی گفتگوی مطلوب برای تمدن نوین اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای,همایش ملی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی,ملی,پوستر,1397,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نقش شیعیان اهواز در گسترش تمدن اسلامی,کنگره بین المللی نقش شیعه در توسعه تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1396,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
رازی: از عقاید دموکریتوس تا نظریه اتمی,کنگره بین المللی رازی,بین المللی,سخنرانی,1396,مریم سعیدیان جزی,گلناز پرهیزگار | جزئیات
جایگاه زنان در سیره امام هادی (ع),همایش امام هادی ع,بین المللی,سخنرانی,1396,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
رازی از عقاید دموکرتیوس تا نظریه اتمی,همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی,بین المللی,سخنرانی,1396,مریم سعیدیان جزی,گلناز پرهیزگار | جزئیات
جایگاه مدارس لکنهو در گسترش تشیع در هند,همایش علامه میر حامد حسین لکنهوی ره,هفته پژوهش,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
در امدی بر حیات سیاسی اقتصادی و جتماعی اهواز در قرون نخستین اسلامی با تکیه بر منابع اسلامی,کنگره بین المللی حکمت و خرد جندی شاپور,بین المللی,پوستر,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
واکاوی دستاوردهای اجتماعی صلح بر اساس الگوی اسلامی ایرانی ,پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت,بین المللی,پوستر,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
انسان در مواجهه با آینده با رهیافت قرآنی-روایی در آثار استاد مطهری,نخستین همایش بین المللی مطالعات قرانی و علوم اجتماعی-,بین المللی,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی,فاطمه پورنقی | جزئیات
جذور الفکر التکفیری فی واقعة الطف(اسبابه و نتائجه) مطابقا لنص اهل البیت علیهم السلام ,همایش بین المللی ربیع الشهاده- عراق,بین المللی,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نقد و ارزیابی اراء مستشرقان درباره تعدد همسران در اسلام و دلایل ازدواج های رسول الله ص,همایش بین المللی تببین فرود جایگاه رسول الله ص از منظر اسلام شناسان اروپایی,بین المللی,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
تجارب علمی اسلام شناسان غربی به مثابه روشی برای معرفی اسلام و سیره حصرت محمد ص به جهانیان,تببین فرود جایگاه رسول الله ص از منظر اسلام شناسان اروپایی,هفته پژوهش,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی,ندا بدیعیان فرد | جزئیات
روابط اسلام و مسیحیت در عصر رسالت رسول‌الله (ص),اسلام و مسیحیت,ملی,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
در آمدی بر حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهواز درقرون نخستین اسلامی با تکیه بر منابع اسلامی,کنگره بین المللی حکمت و خرد جندی شاپور,بین المللی,پوستر,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
اهواز پایگاه مکتب اهل‌بیت (ع) در قرون نخستین اسلامی و نقش امامان شیعه (ع),کنگره جندی شاور,بین المللی,پوستر,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
چیستی و چگونگی تمدن نوین اسلامی از منظر حضرت آیت الله جوادی آملی,دومین همایش تمدن نوین اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
الإنحراف فی تاریخ صدر الإسلام بعد رحلة الرسول (ص) و مواضع سلمان الفارسی (جذوره و اصلاحه),همایش سلمان فارسی,بین المللی,سخنرانی,1395,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
رویکرد امام علی (ع) به مسائل اجتماعی با تاکید بر سیره پیامبر اکرم (ص),همایش بین المللی حکومت علویی نگاهی پس از 14 قرن,بین المللی,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی,راضیه سعادت | جزئیات
آداب مسکن در سیاستنامه های اسلامی- ایرانی,چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایران پیشرفت,ملی,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
سیره حضرت فاطمه(س)؛ نقدی بر فمینیسم,پنجمین کنگره ملی فاطمه شناسی,ملی,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
مواضع علمی امام علی بن ابی طالب(علیه السلام) در مواجهه با یهود,همایش بین المللی حکومت علوی,بین المللی,پوستر,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
ابعاد ازدواج امام محمد بن علی الجواد(ع) با ام فضل و مسائل آن ,سیره و زمانه امام جواد(ع),بین المللی,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نشانه شناسی هنر اسلامی در کعبه,همایش بین المللی سیمای حضرت محمد در هنر,بین المللی,پوستر,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
جایگاه مدارس لکنهو در گسترش تشیع در هند,کنگره بین المللی بزرگداشت میر حامد حسین,بین المللی,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
بررسی جایگاه اشتغال زنان در سیرۀ اهل بیت(ع) با تأکیدبرآراء آیت الله خامنه ای,نظام خانواده از منظر اهل‌بیت,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی,سعیده یراقی | جزئیات
نقش تعامل نخبگان با دولتها و تاثیر ان بر تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری (با تاکید بر نقش وزرای بویهی در دولت آ ل بویه),همایش بین المللی دولت و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
برسی جایگاه اشتغال زنان در سیره اهل بیت ع با تاکید بر ارائ ایت الله خامنه ای ,همایش ملی اهل بیت ع و بنیانهای فرهنگی عصر حاضر با تکیه بر نظام خانواده از منظر اهل بیت ع,ملی,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی,سعیده یراقی | جزئیات
جایگاه زنان در سیره اهل بیت ع ,همایش هفته پزوهش 94,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
ررسی جایگاه اشتغال زنان در سیره اهل‌بیت(ع) با تأکید برآراء آیت‌الله خامنه‌ای,اولین همایش اهل بیت (علیهم السلام ) و بنیان های فرهنگی عصر حاضر / نظام خانواده از منظر اهل بیت (ع),هفته پژوهش,پوستر,1394,مریم سعیدیان جزی,سعیده یراقی | جزئیات
رابطه میان اخلاق و تمدن اسلامی,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان 1393,هفته پژوهش,سخنرانی,1393,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
بررسی روایات "دین علی" در متون متقدم اسلامی,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان 1393,هفته پژوهش,سخنرانی,1393,مریم سعیدیان جزی,راضیه سعادت | جزئیات
ابعاد اجتماعی فریضه نماز با رهیافت قرآنی- روایی,اولین همایش ملی نماز و نیایش,ملی,سخنرانی,1393,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
آثار و مصادیق تجلی عبودیت و خشیت الهی در میراث مکتوب دانشمندان مسلمان ,همایش ملی سنجش علم,هفته پژوهش,پوستر,1393,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
جایگاه اخلاق دینی در تربیت و تحکیم نهاد خانواده در مکتب اهل بیت,همایش خانواده متعالی در کلام و سیره معصومان علیهم السلام,ملی,سخنرانی,1392,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
قرآن و تمدن سازی الهی -تمدن مطلوب قرآنی(مبانی، مولفه ها و موانع,همایش بین المللی قران- انسان - جامعه,بین المللی,سخنرانی,1392,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
پزشکان مسلمان ایرانی و دستاوردهای آنان در طب,همایش بین المللی طب سنتی تاریخ پزشگی ایرانی - اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1392,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
منزلت اجتماعی امامزادگان و آثار و پیامدهای فرهنگی و تمدنی آن:,کنگره بین المللی امامزادگان,بین المللی,سخنرانی,1392,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
قرآن و تمدن سازی الهی(تمدن مطلوب قرآنی (مبانی ، مولفه ها و موانع)),نخستین کنگره بین المللی قران کریم انسان و جامعه,بین المللی,سخنرانی,1392,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
آثار و مصادیق تجلی عبودیت و خشیت الهی در میراث مکتوب دانشمندان مسلمان ,نخستین همایش بین المللی سیره نبوی در طب,هفته پژوهش,پوستر,1392,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
شادی و غم از منظر قرآن کریم و راهکارهای درمان اضطراب و تقویت شادی,همایش ملی قرآن پژوهی و طب,ملی,سخنرانی,1390,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
تثبیت و تقویت مبانی عقلی و نقلی حدیث غدیر، دستاورد فرهنگی و علمی تشیع در قرن چهارم هجری,غدیر در تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1390,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نقش عماربن یاسر در تبیین و تعمیق ولایت اهل بیت (ع) (پس از رحلت رسول الله (ص)),اطلس شیعه شناسی,ملی,سخنرانی,1390,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
رجال علمی عصر امام صادق ع ,همایش ملی مکتب علمی امام صادق ع,ملی,سخنرانی,1389,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
رجال شیعه در عصر امام صادق (ع),مکتب علمی امام صادق (ع),ملی,سخنرانی,1389,سمانه ابدالی,فرشته منانی,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
تاریخ تلاش شیعه در تشکیل دولت منتظر در 4 قرن نخستین اسلام,دهمین همایش انتظار و دولت اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1387,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
جایگاه مثنی بن حارثه در فتوح نخستین اسلامی عراق و ایران,خلاصه مقالات نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
ظل السلطان در اصفهان در آستانه ی مشروطیت,اصفهان، مشروطه اصیل ایرانی,ملی,پوستر,1385,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
منازعات مذهبی در اصفهان عصر سلجوقی,همایش بین المللی اصفهان در پهنه تاریخ ایران و جهان اسلام,بین المللی,سخنرانی,1385,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نقش اسلام در بازسازی فرهنگ جهان شمول انسانی,نهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نزاع های مذهبی در اصفهان عصر سلجوقی ,همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علو مفرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,پوستر,1385,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
رویکرد علمای متشرعه و متصوفه در اواخر صفویه,همیش بین المللی فاضل سراب,بین المللی,سخنرانی,1384,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
بررسی قیام امام حسین از منظر جامعه شناسی تاریخی جزیره العرب با رویکرد جایگاه قبیله تمیم در واقعه کربلا,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نقش شیخ خزعل در تحولات جنوب ایران در اواخر حکومت قاجاریه ,همایش بین المللی خلیج فارس در گستره تاریخ,بین المللی,سخنرانی,1384,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
مبارزات فرهنگی زنان شیعه در دوران حکومت معاویه بن ابی سفیان,همایش زن و پژوهش,ملی,پوستر,1384,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
موقعیت زنان در سیره اجتماعی حکومتی امام علی (ع),همایش بین المللی امام علی (ع),بین المللی,سخنرانی,1384,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
سیمای ره یافتگان مکتب امام علی ع ,همایش تربیت در سیره و کلام امام علی ع,بین المللی,سخنرانی,1379,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
نقش نخبگان زن شیعه در دوران خلافت امام علی (ع),امام علی علی (ع) و سیره اجتماعی و حکومتی آن حضرت,ملی,پوستر,1379,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
بررسی رابطه اسلام با فرهنگ تمدن هویت و توسعه و کارکردهای ان ,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1378,مریم سعیدیان جزی | جزئیات
جستجو:
|
مناسبات شیعه دوازده امامی و زیدیه در دوران خلافت عباسی ( از قرن دوم تا هفتم هجری),کارشناسی ارشد,1399,مریم سعیدیان جزی
چگونگی نقش افرینی زن در احیای فرهنگ ایرانی اسلامی از دیدگاه اساتید حوزه و دانشگاه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,ثریا معمار,مریم سعیدیان جزی
مبانی قرآنی اخلاق اجتماعی امام علی علیه السلام,کارشناسی ارشد,1398,مریم سعیدیان جزی,علی غفارزاده آزاد لو
اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1398,مریم سعیدیان جزی
نقش جریان های مذهبی در فارس در قرون میانه اسلامی(5-3هـ.ق.),کارشناسی ارشد,1398,مریم سعیدیان جزی,محمد علی چلونگر
علل گسترش تشیع در بغداد,کارشناسی,1398,مریم سعیدیان جزی
چگونگی نقش آفرینی زن در احیای فرهنگ ایرانی – اسلامی از نقطه نظر اساتید زن حوزه و دانشگاه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1398,مریم سعیدیان جزی
مطالعه تطبیقی سیره پیامبر اکرم ص باسه خلیفه درباره اسیران و مجروحان جنگی..,کارشناسی ارشد,1397,حمزه‌علی بهرامی,مریم سعیدیان جزی
بررسی تطبیقی مواضع یاران امام صادق علیه السلام پیرامون مسأله امامت(مطالعه موردی : هشام بن سالم و مومن الطاق),کارشناسی ارشد,1397,مریم سعیدیان جزی,حسین عزیزی
مطالعه تطبیقی سیر پیامبر اکرم ص با سه خلیفه درباره اسیران و و مجروحان جنگی,کارشناسی ارشد,1397,مریم سعیدیان جزی
بررسی مبانی کلامی خواجه نصیرالدین طوی در تعامل با حکومت های معاصر,کارشناسی ارشد,1397,مریم سعیدیان جزی,سید احمد محمودی
سیره رسول الله در مواجهه با مسائل اجتماعی,کارشناسی ارشد,1396,مریم سعیدیان جزی
جایگاه دانش تاریخ از منظر علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان,کارشناسی ارشد,1396,مریم سعیدیان جزی
جایگاه 5 تن از انبیاء بنی اسرائیل از منظر علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان مطالعه موردی (حضرت یوسف ، موسی، داوود ، سلیمان، عیسی سلام الله علیهم),کارشناسی ارشد,1396,مریم سعیدیان جزی
سیر تاریخی نزول آیات تحدی در قران کریم,کارشناسی ارشد,1396,مریم سعیدیان جزی,محمود حاجی احمدی
مظالعات مهدویت در نیم قرن اخیر ,کارشناسی ارشد,1395,مریم سعیدیان جزی
عقل گرایی در اندیشه مطهری,کارشناسی,1395,مریم سعیدیان جزی
نفش زنان در زمان غیبت حصرت ولی عصر ع ,کارشناسی,1395,مریم سعیدیان جزی
نرمش قهرمانانه در سیره اهل بیت (ع ),کارشناسی ارشد,1395,مریم سعیدیان جزی,محمدعلی خردمندی
نقش زنان در غیبت حضرت ولی عصر ع ,کارشناسی,1395,مریم سعیدیان جزی
مطالعات نوین غرب پیرامون مهدویت (با تاکید بر آرای شیمل و مدرسی طباطبایی و امیر معزّی),کارشناسی ارشد,1395,مریم سعیدیان جزی,محمد علی رستمیان
بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی بر اراء مستشرقان معاصر در مورد پیدایش تشیع مطالعه موردی هاینس هالم اندره جی نیومن ,کارشناسی ارشد,1395,اصغر فروغی ابری,مریم سعیدیان جزی
نقش حضرت علی علیه السلام در پیروزی های جنگهای صدر اسلام,کارشناسی,1394,مریم سعیدیان جزی
نقش علامه مجلسی در تشیع اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,مریم سعیدیان جزی
سمینار نقش زن در دفاع مقدس,کارشناسی ارشد,1394,مریم سعیدیان جزی
سمینار مقایسه صلح امام حسن و صلح حدیبیه,کارشناسی ارشد,1394,مریم سعیدیان جزی
نقش حضرت علی ع در جنگهای پیامبر ص ,کارشناسی,1394,مریم سعیدیان جزی
امامت از منظر امام زادگان بلاواسطه امام صادق(ع) و امام کاظم (ع),کارشناسی ارشد,1394,اسماعیل ملکوتی خواه,مریم سعیدیان جزی
بررسی مقایسه ای رویکرد امام صادق و امام رصا نسبت به مسائل فرهنگی ,کارشناسی,1393,مریم سعیدیان جزی
نقش سادات مهاجر در گسترش اندیشه های شیعی و مکتب اهل بیت در ایران تا پایان قرن سوم هجری,کارشناسی ارشد,1393,حسین عزیزی,مریم سعیدیان جزی
نقش فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی عمّاربن یاسردر تاریخ تشیّع,کارشناسی ارشد,1393,شهاب‌الدین ذوفقاری,مریم سعیدیان جزی
شیوه برخورد ائمه علیهم السلام با بستگان ناهمگرا,کارشناسی ارشد,1393,مریم سعیدیان جزی
تحلیل اراء حضرت ایت الله خامنه ای پیرامون جایگاه زن در دفاع مقدس/ راهنما,کارشناسی ارشد,1392,مریم سعیدیان جزی
مقایسه شرایط فرهنگی - اجتماعی عصر امام صادق و امام رضا (ع) و نحوه مواجهه اهل بیت با انها,کارشناسی,1392,مریم سعیدیان جزی
نخبگان زن شیعی وخدمات انان به تشیع در قرون نخستین هجری,کارشناسی,1392,مریم سعیدیان جزی
تحلیل آراء ایت الله خامنه ای پیرامون جایگاه زن در فرهنگ غرب,کارشناسی ارشد,1392,مریم سعیدیان جزی,حبیب ارزانی
مدیریت بحران در دوران خلافت امام علی(ع),کارشناسی,1392,مریم سعیدیان جزی
مبانی صلح در اسلام,کارشناسی ارشد,1392,مریم سعیدیان جزی
نقش علامه مجلسی ,کارشناسی ارشد,1392,مریم سعیدیان جزی
حق و تکلیف متقابل زن و شوهر ,کارشناسی,1391,مریم سعیدیان جزی
تحلیل آرا ء حضرت ایت الله خامنه ای پیرامون جایگاه زن در فرهنگ غرب,کارشناسی ارشد,1391,مریم سعیدیان جزی
مدیریت بحران در دوران سه امام نخستین,کارشناسی,1391,مریم سعیدیان جزی
وحدت اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل البیت (ع),کارشناسی,1390,مریم سعیدیان جزی
نقش زنان در انقلاب اسلامی ,کارشناسی,1389,مریم سعیدیان جزی
نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در دوران صفوی ,کارشناسی,1389,مریم سعیدیان جزی
وهابیت و عقاید افکار,کارشناسی,1389,مریم سعیدیان جزی
مدیریت از منظر اسلام,کارشناسی,1388,مریم سعیدیان جزی
تربیت کودک از منظر اسلام ,کارشناسی,1388,مریم سعیدیان جزی
مواضع امام علی نسبت به مخافان در سه نبرد جمل، صفین و نهروان,کارشناسی,1388,مریم سعیدیان جزی
بررسی حوادث تاریخ اسلام از رحلت رسول الله تا شهادت فاطمه زهرا س,کارشناسی,1388,مریم سعیدیان جزی
بررسی مبانی تربیتی در صحیفه سجادیه,کارشناسی,1388,مریم سعیدیان جزی
مقایسه جایگاه و موقعیت زن قبل وبعد از انقلاب اسلامی ,کارشناسی,1388,مریم سعیدیان جزی
رجال شناسی شیعه در عصر امام صادق ع ,کارشناسی,1388,مریم سعیدیان جزی
جنبش های سیاسی و اجتماعی زنان عصر پهلوی ,کارشناسی,1387,مریم سعیدیان جزی
جایکاه زن در اندیشه مهدویت ,کارشناسی,1387,مریم سعیدیان جزی
رویکرد علما و متصوفه در عصر صفوی ,کارشناسی,1386,مریم سعیدیان جزی
تشیع در زمان امام صادق ع ,کارشناسی,1385,مریم سعیدیان جزی
علل گرایش ایرانیان به تشیع ,کارشناسی,1385,مریم سعیدیان جزی
تشیع در زمان امام حسین ع ,کارشناسی,1385,مریم سعیدیان جزی
غزوات رسول الله ,کارشناسی,1385,مریم سعیدیان جزی
تشیع در دوران غیبت صغری در ایران ,کارشناسی,1384,مریم سعیدیان جزی
تشیع در عراق در دوران ال بویه ,کارشناسی,1384,مریم سعیدیان جزی
اهمیت تفکر و تعقل در قران و سنت ,کارشناسی,1383,مریم سعیدیان جزی
شخصیت اخلاقی جضرت زهرا س در نقد فمنیسم غربی ,کارشناسی,1383,مریم سعیدیان جزی
تشیع در زمان امام رضا ع,کارشناسی,1383,مریم سعیدیان جزی
شیعه و معاویه ,کارشناسی,1383,مریم سعیدیان جزی
تشیع در زمان امام حسن عسکری ع,کارشناسی,1383,مریم سعیدیان جزی
تشیع در دوراه ایلحانان در ایران ,کارشناسی,1382,?,مریم سعیدیان جزی
تشیع در عراق از سال 299-329,کارشناسی,1382,مریم سعیدیان جزی
تشیع در زمان قاجار ,کارشناسی,1382,مریم سعیدیان جزی
قیام های شیعی از سال 40-132ه,کارشناسی,1382,مریم سعیدیان جزی
جستجو:
|
جایگاه قبیله نخع در تاریخ اسلام و تشیع تا پایان قرن سوم هجری,تالیف,پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی,1399,مریم سعیدیان جزی,اصغر منتظرالقائم
سیره و تاریخ امامان شیعه(ع),چاپ جدید,نگارخانه,1396,مریم سعیدیان جزی
تاریخ تحولات صدر اسلام با تاکید بر سیره رسول الله (ص) و اهل بیت(ع),تالیف,نگارخانه,1395,مریم سعیدیان جزی
سیره و تاریخ امامان شیعه (ع),تالیف,نگارخانه اصفهان,1394,مریم سعیدیان جزی
موقعیت زن در عصر امام علی (ع),تالیف,پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی,1393,مریم سعیدیان جزی
موقعیت اجتماعی فرهنگی سیاسی اداری زنان در حکومت امام علی (ع),تالیف,پزوهشگاه علوم انسانی - مرکز تحقیقات امام علی,1392,مریم سعیدیان جزی
مشاهیر مزار علامه ابوالمعالی کلباسی,تالیف,کانون پژوهش,1384,علی کرباسی زاده اصفهانی,مریم سعیدیان جزی
قبیله بنو تمیم و نقش ان در تاریخ اسلام و ایران,تالیف,قم-کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام وایران,1382,مریم سعیدیان جزی
نقش زنان در عصر امام علی (ع),تالیف,انتشارات امام محمد باقر(ع),1380,مریم سعیدیان جزی
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح سپاس,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1398
تقدیرنامه- استاد برتر در زمینه پژوهش,مدیر مدرسه-,مدرسه علمیه نرجس خاتون سلام الله علیها- شاهین شهر,1397
تقدیرنامه,دبیر کنگره و نماینده مرجعیت,کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی - قم,1397
لوح تقدیر به مناسبت استاد مشاوره فرهنگی دانشکده,معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان- معاونت فرهنگی و اجتماعی,1396
تقدیر نامه نخبه علمی بسیجی استان اصفهان,فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان,سپاه صاحب الزمان(ع),1396
تقدیر نامه نخبگان علمی,سردار سلیمانی,سپاه صاحب الزمان,1396
لوح سپاس و تقدیر- برای ارائه مقاله در همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی,دبیر همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی,دانشگاه رازی کرمانشاه,1396
لوح تقدیر - برای داوری مقالات نشریه پژوهشهای تاریخی ,معاون پژوهش و فانوری دانشگاه اصفهان-,دانشگاه اصفهان,1396
تقدیر نامه - به پاس ارزیابی مقالات پنجمین جشنواره بین المللی امام علی ع پژوهی-پژوهگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی,رئیس مرکز تحقیقات امام علی ع و دبیر علمی پنجمین جشنواره بین المللی امام علی ع پزوهی,تهران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی,1396
لوح سپاس ,رئیس جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان,جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان,1395
لوح سپاس به مناسب بیست و دومین اجلاس سالانه اساتید ,معاون اموزش جامعه المصطفی العالمیه,جامعه المصطفی العالمیه,1395
رتبه اول کشوری چهارمین دوره از مسابقات گروهی رشد سال 94,مدیریت مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرانی,تهران و قم,1394
برگزیده شده مقاله و لوح سپاس برای مقاله سیره حضرت فاطمه(س) نقدی بر فمینیسم در پنجمین ملی کنگره ملی فاطمه شناسی,دبیر کنگره تخصصی فاطمه شناسی,اصفهان,1394
ارائه مقاله برتر در چهارمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت,اکبر زاده- دبیر برگزاری همایش,تهران- کتابخانه ملی,1394
سپاس نامه,رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس موسسه اموزش عالی مجتهده امین,دفتر تبلیغات اسلامی,1394
لوح سپاس مقاله برتر همایش بین المللی امام علی(ع),دبیر همایش,دانشگاه مفید قم,1394
تقدیر جهت تلاش و کوشش در تعلیم و تربیت طلاب و دانش پژوهان ,رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- رئیس موسسه اموزش عالی مجتهده امین,دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- موسسه اموزش عالی مجتهده امین,1394
لوح سپاس,دبیر کنگره فاطمه شناسی,کنگره تخصصی فاطمه شناسی,1394
رتبه برتر کنگره فاطمه شناسی به خاطر مقاله سیره حضرت زهرا(س) در نقد فمینیسم,موسسه تخصصی امام مبین,سالن همایشهای بین المللی,1394
سپاس و لوح تقدیر برای روز معلم,رئیس دفتر و رئیس موسسه بانو امین,دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان,1393
برگزیده شدن مقاله با عنوان ابعاد اجتماعی نماز با رهیافت قرانی - روایی ,ریاست دانشگاه- معاون فرهنگی دانشجویی- مسئول نهاد رهبری,دانشگاه بوشهر,1393
رتبه اول همایش ملی مکتب امام صادق(ع) ,دانشگاه امام صادق(ع),دانشگاه امام صادق(ع),1393
لوح تقدیر به مناسبت روز معلم,رئیس دفتر تبیلغات اسلامی,دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان,1392
تقدیر نامه و تشکر برای قبول فعالیت در عضویت جمعیت بانوان فرهیخته,مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان,سازمان تبلیغات اسلامی,1392
لوح تقدیر جهت احراز رتبه نهم کنگره بین المللی امامزادگان ,نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ,دانشگاه اصفهان,1392
لوح تقدیر - سخنرانی به مناسبت روز زن - ,مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اصفهان,دانشگاه پیام نور مرکزی اصفهان,1391
لوح تقدیر,رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان-رئیس موسسه بانو امین,دفتر تبلیغات اسلامی,1391
لوح تقدیرنامه ,مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور ایتان اصفهان,دانشگاه پیام نور استان اصفهان,1391
تقدیر از حسن اهتمام در کمیته علمی همایش بین لمللی تجلیل از طلایه داران عفاف و حجاب,دکتر منتظر القائم-دبیر کمیته علمی تجلیل از طلایه داران عفاف و حجاب در استان اصفهان,بسیج استان اصفهان,1391
تقدیرنامه,دبیرهمایش بین المللی تجلیل از طلایه داران عفاف و حجاب استان اصفهان-دبیر کمیته علمی همایش ,استانداری اصفهان,1391
رتبه برتر همایش مکتب علمی امام صادق,رئیس حوزه علمیه نرجس خاتون,تهران,1391
نشان علمی و پژوهشی جشنواره ایت الله عبدالکریم گزی,مجموعه مسئولان شهری و استانی,شهرداری گزبرخوار,1390
برگزیده زنان منتخب استانی,معاون سیاسی امنیتی استانداری,استانداری اصفهان,1390
برگزیده زنان نمونه و نخبه دانشگاه اصفهان ,معاون اداری دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1390
تقدیرنامه,معاونت سیاسی امنیتی استانداری اصفهان,استانداری اصفهان,1390
لوح تقدیر,امام جمعه-کانون فرهنگی هنری,دفتر امام جمعه,1390
تقدییرنامه,معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان,استانداری اصفهان,1390
نشان برتر علمی پژ‌وهشی جشنواره آیت الله گزی,شهرداری گز,تالار ادیب,1390
برگزیده زنان نخبه شهرستان- لوح تقدیر,سرپرست فرمانداری شاهین شهر و میمه,فرمانداری شاهین شهر و میمه,1389
زنان فعال در عرصه فرهنگ مذهبی شهر,دفتر امام جمعه شهر گز,ستاد اقامه نماز و توسعه فرهنگ دینی,1389
برگزیده زنان منتخب استانی- لو ح تقدیر و سکه ,استاندار اصفهان ,استانداری اصفهان,1389
قدردانی به پاس تلاش و حرکت عظیم در مرکز معارف دانشگاه صنعتی اصفهان,ریاست دانشگاه صنعتی,دانشگاه صنعتی اصفهان,1389
لوح تقدیر- فعالیت مذهبی و پزوهشی در برگزاری همایش ایینه صبر و بصیرت ,ریاست و دبیر همایش ,کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان,1389
لوح تقدیر- مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی,بخشدار شاهین شهر,تالار شیخ بهائی - شاهین شهر,1389
زنان فرهیخته,جامعه زینب (س),جامعه زینب (س),1389
برگزیده استادان دانشگاه اصفهان,مرکز هم اندیشی دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1388
لوح تقدیر,ریاست دانشگاه پیام نور,دانشگاه پیام نور,1388
لوح تقدیر - فعالیت در عرصه های فرهنگی دانشکده ,معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده,دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان,1388
برگزیده جوانان شهرستانی و گروه مشاوران - لوح تقدیر,فرماندار شهرستان شاهین شهر,تالار اوینی,1388
لوح تقدیر- جایزه - همایش اخرین بشارت ,ریاست دانشگاه و دبیر همایش ,دانشگاه پیام نور - ورزنه,1388
گرامیداشت روز معلم,دبیر هم اندیشی اساتید - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری,دانشگاه اصفهان- نهاد رهبری,1388
لوح سپاس و تقدیر-برگزیده همایش,مدیر پژوهشکده انتظار نور,دانشگاه تبریز,1387
رتبه نخست جوان موفق شهرستان,فرماندار شهرستان برخوار و میمه,فرمانداری شهرستان برخوار و میمه,1387
لوح تقدیر بخاطر روز معلم,هیات مدیره حوزه علمیه جامعه نور,حوزه علمیه جامعه نور,1387
برگزیده ریاست مشاوران چوان و جوان نمونه استانی,فرماندار شاهین شهر و میمه ,فرمانداری شاهین شهر,1387
برگزیده زنان فعال اجتماعی و فرهنگی- لوح تقدیر و جایزه نقدی,فرماندار شاهین شهر,فرمانداری شاهین شهر,1387
لوح تقدیر و تشکر بخاطر همکاری در اجرای مراسم نیمه شعبان,شهردار و مدیر کانون بانوان گز,شهرداری گزبرخوار,1386
عضویت در کانون نخبگان و بنیاد ملی نخبگان جوان ,نامه رئیش کانون و تعامل با بنیاد,استان اصفهان - تهران,1386
عضویت در کانون نخبگان جوان ,کانون نخبگان جوان,کانون نخبگان جوان,1386
دانشجوی نمونه,ریاست جمهوری,استانداری اصفهان,1386
برگزیده رنان نخبه استانی- لوح تقدیر,استاندار اصفهان,استانداری اصفهان,1385
لوح تقدیر- جوایز نقدی و فرهگی- برگزیده دانشجویان منتخب استانی,شهردار و شورای شهر,شهرداری,1385
عضو دفتر استعداد درخشان ,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1385
رتبه دوم دوران کارشناسی در کل و رتبه اول دروس نظری و دارای نمره الف در پایان نامه ,معرفی نامه ,دانشگاه اصفهان,1385
رتبه دوم کارشناسی ارشد,گواهی اموزش,دانشگاه اصفهان,1385
برگزیده استادان حوزوی- لوح تقدیر,مسئول حوزه مقاومت بسیج خواهران,حوزه مقاومت بسیج,1384
رتبه اول کنکور دکتری - 1384,معرفی نامه ,دانشگاه اصفهان,1384
رتبه اول ازمون دکتری سال 84-85,گواهی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1384
برگزیده همایش ملی سیره حکومتی امام علی (ع)- لوح تقدیر-یک دوره کتاب,مقامات دانشگاه مشهد+ معاونت امور اساتید و نهاد رهبری ,دانشگاه فردوسی مشهد,1379
برگزیده هشتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز بسیجی، شاهد و ایثارگر کشور,نیروی مقاومت بسیج,اصفهان,1378
برگزیده کنکور سراسری دوران کارشناسی,امام جمعه و مقامات شهرستانی,دار القران و العترت,1375
لوح تقدیر- جایزه نقدی و فرهنگی - رتبه اول مسابقات علمی - منطقه ای ,رئیس اداره اموزش و پرورش شاهین شهر,اداره اموزش پرورش شاهین شهر,1373
لوح تقدیر به عنوان دانش آموز برتر در سال 70,اموزش و پرورش استان اصفهان,اموزش و پرورش استان اصفهان,1371
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal