۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
محمود براتي
گروه آموزشی : زبان و ادبيات فارسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,زبان و ادبيات فارسي,دانشگاه تهران,1378
جستجو:
|
بس طرفه حريفي است(شرح بيتي بحث انگيز ازحافظ),,1401
محمود براتي, علي محمد محمودي
The Critical Analysis of Verb Position in Power Discourse in Panegyric Poem,متن پژوهي ادبي (زبان وادب سابق) -دانشگاه علامه طباطبايي (اين مجله از تير 89 داراي درجه علمي-پژوهشي مي باشد),1401
مينا كاظمي حسن آبادي, محسن محمدي فشاركي, محمود براتي
بررسي و تحليل ابعاد معرفتي فراست در ادب عرفاني,,1400
سيدمنصور سادات ابراهيمي, محمود براتي
تلك/طاق/تاك/تاگ,,1400
اصغر ابراهيمي وينچه, محسن محمدي فشاركي, محمود براتي
تصحيح انتقادي و ترجمه چهار غزل اوحدي مراغه اي به گويش اصفهاني قرن هفتم وهشتم,,1399
علي خاني حبيب آبادي, سيدمهدي نوريان, محمود براتي
تحليل نشانه شناختي رابطه انسان وخدا در روح الارواح سمعاني,,1399
محمود براتي, حامد شمس
بررسي كاركردهاي نظريه پراپ در حكايات اسرارالتوحيد,,1399
محمود براتي, حسين ابن علي چرمهيني
تصحيح انتقادي وترجمه چهار غزل اوحدي مراغه اي به گويشاصفهاني قرن هقتم وهشتم,,1399
علي خاني حبيب آبادي, سيدمهدي نوريان, محمود براتي
Investigating the influence of Vahshi Bafghi on Persian poetry,كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(كاوش نامه سابق)-دانشگاه يزد,1399
سيدمحمود ريحاني, محمود براتي
شيوه هاي درج شعر فارسي در متون منثور(با تناكيد برمتون منثور قرن هشتم),Molecular Crystals and Liquid Crystals, Vol. 414,1399
مرضيه عسكري, محمود براتي
ضرورت تصحيح مجدد كليات وحشي بافقي,,1398
سيد محمود ريحاني, محمود براتي
بررسي گونه هاي شعر غنايي در ديوان وحشي بافقي,,1398
سيدمحمود ريحاني, محمود براتي
ضرورت تصحيح دوباره ديوان فرخي سيستاني,,1397
محمود براتي, بهرام جليليان
بررسي كاركردهاي نظري? پراپ در حكايات اسرارالتوحيد,,1397
محمود براتي
گونه هاي دلا لت زباني در روح الارواح سمعاني,,1397
حامد شمس, محمود براتي
تحليل پديدارشناختي كاركردهاي فردي و اجتماعي فراست در ادب عرفاني,,1397
سيد منصور سادات ابراهيمي, محمود براتي
روش تمثيلي در تفسير قرآني وتكامل زبان عرفاني(نشانه شناسي تفسير عرفاني در روح الارواح سمعاني),,1396
حامد شمس, محمود براتي
بررسي مراتب تجلي در ميقات حضرت موسي(ع) ومعراج حضرت محمد(ص) از ديدگاه عرفا تا قرن هشتم,,1396
هاشم باقر زاده, سيدمهدي نوريان, محمود براتي
Reflective components and rligious teachings in lyrics by Vahshi Bafghi,,1395
محمد غلامي, محمود براتي
نقدي بر دستور زبان فارسي،كتاب حروف اضافه وربط,,1395
زهره مشاوري نجف آبادي, محمود براتي
نقدي بر دستور زبان فارسي:كتاب حروف اضافه وربط,,1395
محمود براتي
تحليل عنصر زمان در رمان دوشنبه هاي آبي ماه,,1395
مريم پناهي, سيدمرتضي هاشمي باباحيدري, محمود براتي
تحليل سطح بلاغي (ادبيت) و ايدئولوژيك (انديشگاني) زبان در رمان هاي پسامدرن ايراني,,1395
ساناز رحيم بيكي, محمود براتي, سيدمرتضي هاشمي باباحيدري
رد پاي رئاليسم جادويي در دو داستان كوتاه دفاع مقدس "ماه زده" و"عود عاس سبز" نوشته مجيد قيصري,,1395
سميه شيخ زاده, غلامحسين شريفي ولداني, سيدمرتضي هاشمي باباحيدري, محمود براتي
نقدي بر دستور زبان:كتاب حرف اضافه وربط,,1395
محمود براتي
بازتاب زبان و فرهنگ عاميانه در شعر وحشي بافقي,,1394
?, محمود براتي, غلامحسين شريفي ولداني
معرفي نسخه خطي «حدايق الدقايق»,,1394
ناصر كريم پور, محمدرضا نصراصفهاني, محمود براتي
وقت حافظ,,1394
محمود براتي
بررسي زبان سبك ادبي پسا مدرن دررمان هاي ايراني,,1394
ساناز رحيم بيكي, محمود براتي, محمدرضا نصراصفهاني
مقايسه شگرد هاي طنز پردازي ابوالقاسم پاينده با جلال آل احمد,,1394
محمود براتي, زهرا حسيني سجزي
تحليل عناصر داستان آفرينش آدم در مرصادالعباد,,1394
مريم شيراني بيدآبادي, محمود براتي
بررسي وانطباق غزل حسرو احتشامي با مباني غزل سبك هندي وبيدل دهلوي,,1393
علي محمد محمودي, محمود براتي, غلامحسين شريفي ولداني
تحليل نوعي تداخل زماني فعل در متون روايي قديم,,1393
محمود براتي, حسن زياري, امير ضيغمي
تفاوت دستور زبان داستان در دو روايت مختلف از داستان افشين و بودلف,,1393
فضل اله خدادادي كوه آبادي, محمود براتي, شيرين عاشورلو
تفاوت دستور زبان داستان در دو روايت مختلف از داستان «افشين و بودلف»,,1393
محمود براتي
Contemporary Persian Gazal of Iran Lyrical, Literature and Its Romanticist Movment,,1393
علي محمد محمودي, محمود براتي, غلامحسين شريفي ولداني
Criticsm the method of examples selection in persian grammer books in conjunction and prepostion parts,,1392
زهره مشاوري نجف آبادي, محمود براتي
بررسي كهن الگوي سايه در شاهنامه,,1392
اشرف خسروي, محمود براتي, سيده مريم روضاتيان
حكمت هاي مرگ از نظرگاه مولوي در مثنوي,,1391
محمود براتي, سيدمنصورسادات ابراهيمي
نگاه تعليمي اسدي طوسي در كتاب حماسي گرشاسب نامه وبرخي از انديشه هاي مذهبي واندرزهاي وي,,1390
محمود براتي, علي محمد محمودي
The Traveling to the Byond the World in the form Allegory Tales,,1390
محمود براتي
The Traveling to the Beyond the World in the Form of Allegory Tales,,1390
محمود براتي, موحد كنگاني
شمس فخري اصفهاني,,1390
محمود براتي
صور خيال در شعر فريد "قادر طهماسبي",,1390
محمود براتي, مريم نافلي
اهميت پرسش در متون عرفاني,,1390
حسين آقاحسيني دهاقاني, محمود براتي, فاطمه جمالي
موسيقي دروني درشعر پايداري(نمونه شعر فريد «قادر طهماسبي»),,1389
محمود براتي, مريم نافلي
فرجام شناسي درگرشاسب نامه اسدي طوسي,,1389
محمود براتي, علي محمد محمودي
كاربردپرسش در حديقه سنايي,,1389
محمود براتي, محبوبه همتيان ورنوسفادراني
كاركردهاي خواب ورويا در مثنوي معنوي مولانا جلاالدين محمد بلخي,,1389
محمود براتي
حماسه در بزم غزل بحثي پيرامون «غزل - حماسه» در ادب انقلاب و دفاع مقدس,,1388
محمود براتي, مريم نافلي
سرگذشت خط فارسي,,1388
محمود براتي
تجلي معنويت ،ايثار وشهادت در شعر دفاع مقدس,,1387
محمود براتي
تشبيه مركب در غزل سبك عراقي,,1387
حسين آقاحسيني دهاقاني, محمود براتي, عباس نيكبخت
سبك سخن فخرالدين عراقي در لمعات,,1387
محمود براتي
بررسي برخي از آراء بهاء ولد در حوزه علم النغس,,1387
محمود براتي, سهيلا كديور
مقايسه بخش بديع معيار جمالي شمس فخري با حدايق السحر رشيدالدين وطواط,,1385
جمشيد مظاهري سيچاني, محمود براتي, تاجبخش
مقاومت ادبيات در قرن هشتم,,1385
محمود براتي
قله اي ابر عابر آفاق نوميدي، نگاهي بر شعر اخوان با تكيه بر تاثير كودتاي 28 مرداد 1332,,1383
جمشيد مظاهري سيچاني, محمود براتي, غلامرضا فولادي
درويش عباس جزي (شاعر محلي) و گويش ادبي او,,1382
سيدمهدي نوريان, محمود براتي, احمد فاضل
موسيقي دروني در شعر پايداري(نمونه شعر فريد «قادر طهماسبي»),,1380
محمود براتي
كاربرد پرسش در حديقه سنايي,,1380
محمود براتي
خوانش عبارتي مبهم از مقامات ابوسعيد ابوالخير,,
محمود براتي
اهميت راز وراز داري ازمنظر سنايي,,
محمود براتي
عرفان وكودكي,,
محمود براتي
عقل وعشق از منظر سنايي,,
محمود براتي
قافيه و رديف هاي مياني وامكانات موسيقايي پايان نيم مصرع ها در غزليات شمس,,
محمود براتي
مقدمه اي بر پژوهش در گويش خوانساري,,
محمود براتي
پيوند حماسه وتعليم اندرزهاي آيين كشور داري گرشاسب نامه ومقايسه اش باقابوسنامه وكتاب سلوك المالك,,
محمود براتي
راز و رازداني از ديدگاه مولانا,,
محمود براتي
مقايسه و تحليل منظومه يوسف و زليخاي جامي و قصه يوسف در قرآن,,
محمود براتي
The Berqing Breast The forbearingBreast in mulanas view point,,
محمود براتي
قرآن قدس وكاركر وندها,,
محمود براتي
خوانسار در اصفهان,,
محمود براتي
آموزش وآزمون در شاهنامه,,
محمود براتي
مولانا ومتناقض نمايي,,
محمود براتي
حس شاعرانه وشعر دفاع مقدس,,
محمود براتي
نقد ونظر زلالي خوانساري در باره خلاصه الااشعار مير تقي الدين كاشاني,,
محمود براتي
نقدي برمبحث مقتضايحال مخاطب درعلم معاني,,
محمود براتي
ديكتاتوري هاشم خان وتاثيرات فرهنگي اجتماعي آن بر تاريخ معاصر افغانستان,,
محمود براتي
بررسي ويژگي هاي نثر در رمان «خانه ادريسي ها»,,
محمود براتي
بس طرفه حريفي است((شرح يك بيت بحث انگيز حافظ),,
محمود براتي
معيارهار نقد شعر در قرن ششم(با تكيه بر يك اثر و يك ديوان),,
محمود براتي
جستجو:
|
(),, _ ,محمود براتي
(),, _ ,محمود براتي
(4736),,1381/01/01 _ 1381/01/01,محمود براتي
(),, _ ,محمود براتي
(),, _ ,محمود براتي
(),, _ ,محمود براتي
(),, _ ,محمود براتي
(11088),,1388/02/10 _ 1388/02/10,محمود براتي
(11696),,1387/12/04 _ 1387/12/04,محمود براتي
(7591),,1388/05/22 _ 1388/05/22,محمود براتي
(),, _ ,محمود براتي
(7243),,1387/12/11 _ 1387/12/11,محمود براتي
(),,1389/08/10 _ 1389/08/10,محمود براتي
(14295),,1390/02/29 _ 1390/02/29,محمود براتي
(14298),,1391/09/23 _ 1391/09/23,علي محمد محمودي, محمود براتي
(13752),,1392/01/05 _ 1392/01/05,محمود براتي
(9520),,1391/07/20 _ 1391/07/20,محمود براتي
(4800),,1391/06/15 _ 1391/06/15,محمود براتي
(14091),,1394/02/20 _ 1394/02/20,محمود براتي, راضيه رئيسي ناقچي
(11914),,1393/11/04 _ 1393/11/04,محمود براتي, مريم نافلي
(12295),,1393/06/06 _ 1393/06/06,راضيه رئيسي نافچي, محمود براتي
(),,1393/06/05 _ 1393/06/05,سهيلا بكلري امينه, محمود براتي
(15328),,1394/07/07 _ 1394/07/07,محمود براتي
(11685),,1397/01/25 _ 1397/01/25,محمود براتي
(15223),,1395/06/07 _ 1395/06/07,محمود براتي
(7),( 2004IEEE Conference on Control and Applications(CCA,1383/06/12 _ 1383/06/12,محمود براتي
|
تصحيح كتاب صحائف الوداد و مكاتيب الاتحاد,دكتري,1401/12/10, ,محمود براتي
تحليل بيان تمثيلي ( تشبيه، تمثيل، ارسال المثل، اسلوب معادله) در ديوان نظيري نيشابوري,كارشناسي ارشد,1401/08/09, ,محمود براتي
واقع گرايي اجتماعي در اشعار عباس محمود عقاد و ملك الشعراي بهار,دكتري,1401/06/27, ,محمود براتي
تحقيق در اشعار فارسي متون منثور قرن هشتم,دكتري,1400/11/17, ,محمود براتي
تحليل بلاغي تاريخ الوزراء ابوالرجاء قمي,كارشناسي ارشد,1400/07/18, ,محمود براتي
تبيين پيوند مثنوي معنوي و آثار منثور مولوي,دكتري,1399/09/30, ,محمود براتي
ببرسي تحليلي و تطبيقي مفهوم تجلي در ادبيات عرفاني,دكتري,1398/10/28, ,محمود براتي
روايت شناسي رمان دفاع مقدس دهه 70,دكتري,1398/10/24, ,محمود براتي
تصحيح ديوان ميرزا محمد صادق منشي بخارايي,كارشناسي ارشد,1398/10/08, ,محمود براتي
تحليل و نقد زبان وساختار شعر غنايي منثور فارسي(با تكيه بر اشعار احمدشاملو - سيد علي صالحي و طاهره صفار زاده),دكتري,1398/09/06, ,محمود براتي
بررسي و تحليل فراست و بازتاب آن در ادب عرفاني فارسي تا پايان قرن هفتم هجري,دكتري,1398/06/27, ,محمود براتي
بررسي نشانه شناسي روح الارواح,دكتري,1398/06/27, ,محمود براتي
شكل گيري و تطور شعرپايداري فارسي در دور? مغول( قرن هفتم تا نهم),كارشناسي ارشد,1398/04/10, ,محمود براتي
تحليل مقايسه اي ادب غنايي در مثنويهاي وحشي بافقي و زلالي خوانساري,دكتري,1397/10/12, ,محمود براتي
تصحيح نسخه خطي,دكتري,1397/10/12, ,محمود براتي
بررسي فال و فال زدن در شعر فارسي شش تن از شاعران برجسته,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,محمود براتي
بررسي و تحليل بن مايه هاي رمان هاي شخصيت محور دفاع مقدس با تكيه بر سه اثر دوشنبه هاي آبي ماه، گلاب خانم و ملاقات در شب آفتابي,كارشناسي ارشد,1396/06/20, ,محمود براتي
نقد و تحليل جريانهاي متاخر در شعر معاصر افغانستان با تاكيد بر اشعار واصف باختري,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
تحليل سبك ادبي و زباني اشعار مشفق كاشاني با تكيه بر غزليات,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
كاركردهاي هنري و معنايي رنگ در غزل بيدل دهلوي,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
اخلاص در متون منثور عرفاني فارسي از سده پنجم تا پايان سده هفتم,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
ريخت شناسي داراب نامه بيغمي,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
جلوه هاي پايداري و مقاومت در سه داستان حماسي شاهنامه,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
بررسي سير بهاريه سرايي از آغاز تا پايان قرن هفتم (ه.ق),كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
مقايسه زبان طنز ابوالقاسم پاينده و جلال آل احمد,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
تحيل جهات عاطفي فردوسي در داستانها وشخصيتهاي شاهنامه,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
بررسي بن مايه هاي كتاب دا,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
بررسي وتحليل جايگاه آيات واحاديث درشعر دفاع مقدس (باتكيه بر آثار پنج شاعر معاصر),كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
ريخت شناسي حكايتهاي اسرارالتوحيد,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
راز در آثار سنايي,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
بررسي زبان تمثيلي در معارف بهاءولد,كارشناسي ارشد,, ,محمود براتي
تحليل محتوا وساختار خاطرات ازادگان دفاع مقدس,دكتري,, ,محمود براتي
نقد مبحث حروف در دستور زبان فارسي وتطور اقسام ان در متو ادب فارسي,دكتري,, ,محمود براتي
تصحيح ديوان مجد همگر,دكتري,, ,محمود براتي
بررسي و نقد جلوه هاي ادب غنايي در ساخت و محتواي غزل معاصر با تكيه بر,دكتري,, ,محمود براتي
تصحيح مثنويات سته شاه داعي شيرازي,دكتري,, ,محمود براتي
نقد و تحليل زبان در ده رمان منتخب پسامدرن ايران,دكتري,, ,محمود براتي
تحليل جامعه شناختي و ادبي واسطه هاي عشق در متون منظوم عاشقانه فارسي از آغاز تا پايان قرن هشتم,دكتري,, ,محمود براتي
تصحيح گرشاسب‌نامه اسدي طوسي,دكتري,, ,محمود براتي
قيد دركليله ودمنه,,, ,
مرثيه سرايي در شعر سبک بازگشت ادبي,,, ,
جستجو:
|
لحظه هاي جان گرفته(دفتر شعر آيينه اي),نشر گويا,1400,محمود براتي
تصحيح ديوان اثيرالدين اخسيكتي,انتشارات سخن,1398,محمود براتي
تاريخ ادبيات ايران(2)از آغاز سلجوقيان تا حمله مغول,انتشارات سمت,1394,محمود براتي
تاريخ ادبيات ايران (2) از آغاز سلجوقيان تا حمله مغول,سمت,1394,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, محمود براتي, حسين آقاحسيني دهاقاني
تاريخ ادبيات ايران(2)-چاپ دوم,سازمان سمت,1393,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي, محمدرضا نصراصفهاني
راز سر به مهر,سوره مهر,1393,محمود براتي
شعله شقايق[144ص],نقش نگين اصفهان,1391,محمود براتي
تاريخ ادبيات ايران (2),انتشارات سمت,1389,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي, محمدرضا نصراصفهاني
تاريخ ادبيات ايران,سمت,1388,محمود براتي
تاريخ ادبيات ايران (1)[چاپ چهارم],سمت,1387,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي
راز سر به مهر فصل چهارم از كتاب راز سر به مهر برگزيده سي و پنج سال ادبيات عاشورايي در ايران-تعداد كل نويسندگان 24 نفر,انتشارات سوره مهر ،حوزه هنري,1387,محمود براتي
تاريخ ادبيات ايران 1,سمت,1384,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي
دفتر سبز سخن,هشت بهشت,1381,حسين آقاحسيني دهاقاني, محمود براتي, غلامحسين شريفي ولداني, سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, محمدرضا نصراصفهاني
تاريخ ادبيات ايران,سمت,,محمود براتي, ?, ??, ???, ????, ?????, ??????, ???????, ????????, ?????????, ??????????
جستجو:
|
سنگچين,,,محمود براتي
صدرا (ادبيات داستاني دفاع مقدس),,,محمود براتي
ديوان اثير الدين اخسيكتي,انتشارات سخن,,محمود براتي
جستجو:
|
لحظه هاي جان گرفته(دفتر شعر آييينه اي),1400/03/17
لحظه هاي جان گرفته,1401/03/29
منظومه منطق,1399/05/16
شعله شقايق,1399/05/16
شعله شقايق,1399/05/16
جستجو:
|
پژوهشگر نمونه,,,1390 ( 2011 )
اولين جشنواره ادبي هنري عاشورا,,,1380 ( 2001 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
324 مباني نظري ادب غنايي 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
417 متون نظم غنايي 1401/10/27 سه شنبه 14:00-16:00
448 ساخت دستوري زبان فارسي 1401/10/21 چهارشنبه 08:00-10:00
282 درآمدي بر ادبيات فارسي1 (نثر قديم و جديد) 1401/10/26 دوشنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal