۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر
مجید صادقی حسن آبادی
دانشکده : الهیات و معارف اهل‌البیت(ع)
گروه آموزشی : فلسفه‌وکلام اسلامی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,فلسفه و حکمت اسلامی,دانشگاه تهران,ایران,-1380
فوق لیسانس,فلسفه و حکمت اسلامی,دانشگاه تهران,ایران,-1370
لیسانس,الهیات و معارف اسلامی,دانشگاه فردوس مشهد,ایران,-1365
جستجو:
|
بازسازی نمونه تأویلی– وجودشناختی صدرایی در فهم عقلانی دین,دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان,بین المللی,پوستر,1395,مهدی گنجور,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی | جزئیات
درآمدی بر رویکرد فلسفی ملاصدرا به تفسیر قرآن,نخستین همایش بین المللی مکتب فلسفی اصفهان,بین المللی,سخنرانی,1391,مجید صادقی حسن آبادی,حمیدرضا عبدلی,مجید یاریان | جزئیات
جدال تاریخی عارفان با فلاسفه,همایش بین المللی ابو علی سینا,بین المللی,سخنرانی,1383,مجید صادقی حسن آبادی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی تطبیقی معرفت شناسی دینی ابن سینا و ملاصدرا,دکتری,1398,علی ارشدریاحی,مجید صادقی حسن آبادی
نفس قدسی و معرفت شناسی آن از نگاه ملاصدرا و قاضی سعید قمی,دکتری,1398,مجید صادقی حسن آبادی,جعفر شانظری
بازخوانی مبانی و ساختار مساله وجودشناسی در حکمت متعالیه بر اساس منطق ارسفار اربعه عرفانی طبق خوانش قیصری ,دکتری,1397,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
تصحیح و تحقیق المجالس السبعه ابن سینا,دکتری,1397,مجید صادقی حسن آبادی,علی صدرایی خویی
نفس و معاد از منظر مدرس زنوزی و محقق لاهیجی,کارشناسی ارشد,1397,مجید صادقی حسن آبادی,جنان ایزدی
مقایسه انتقادی دیدگاه های فلسفی ولفگنگ اسمیت در کتاب «معمای کوانتم» با دیدگاه فلسفی صدرا,دکتری,1397,مجید صادقی حسن آبادی,علی ارشدریاحی
بررسی تاثیر معرفت به سازوارگی وحی و انسان بر معناداری زندگی از دیدگاه ملاصدرا,دکتری,1397,جعفر شانظری,مجید صادقی حسن آبادی,علی ارشدریاحی
بررسی شیوه مواجهه قرآن در بیان اعتقادات با تکیه بر تفسیر المیزان,کارشناسی ارشد,1397,مجید صادقی حسن آبادی,مهدی گنجور
بررسی تحلیلی-تطبیقی تدبیر منزل در آراء حکمای مسلمان منتخب از فارابی تا ملاصدرا,دکتری,1397,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
تحلیل و بررسی فضلیت گرایی اخلاقی اسلامی با تکیه بر نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه و زیارت جامعه کبیره,کارشناسی ارشد,1397,مجید صادقی حسن آبادی,جعفری
ظرفیت حکمت متعالیه در پاسخگویی به مسائل نیهیلیسم در اندیشه نیچه,کارشناسی ارشد,1397,مجید صادقی حسن آبادی,علی کرباسی زاده اصفهانی
بررسی تطبیقی قلمرودین از دیدگاه غزالی ومجلسی,کارشناسی ارشد,1395,فروغ السادات رحیم پور,مجید صادقی حسن آبادی
بررسی جایگاه، نقش و اثار کلامی محبت خدا به انسان در اسلام و مسیحیت با محوریت قرآن(تفسیر المیزان) و کتاب مقدس(التفسیرالتطبیقی للعهدالجدید),کارشناسی ارشد,1395,مجید صادقی حسن آبادی,فروغ السادات رحیم پور
بررسی تطبیقی دعا از دیدگاه فخر رازی و فیض کاشانی,کارشناسی ارشد,1395,مجید صادقی حسن آبادی,جنان ایزدی
خیال و جمال در چشم انداز صدرا,کارشناسی ارشد,1395,سید مهدی امامی جمعه,مجید صادقی حسن آبادی
مبانی انسان شناسی علامه طباطبایی,کارشناسی ارشد,1394,مجید صادقی حسن آبادی
تاثیرمبانی فلسفی ملاصدرا بر اندیشه کلامی او,دکتری,1394,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی,فروغ السادات رحیم پور
مطالعه تطبیقی ارتباط خدا با جهان در مکتب دءیسم و ملاصدرا,کارشناسی ارشد,1394,مجید صادقی حسن آبادی
بررسی مقایسه ای خلود اهل نار از منظر زمخشری ابن قیم و علامه طباطبایی,کارشناسی ارشد,1393,مجید صادقی حسن آبادی,جنان ایزدی
بررسی مساله نجات و حقانیت از دیدگاه ابوحامد غزالی و علامه طباطبایی,کارشناسی ارشد,1393,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
تاثیر آرائ کلامی و فلسفی در آرائ اصولی فقهی محمد رضا مظفر و محمدباقر صدر,کارشناسی ارشد,1392,مجید صادقی حسن آبادی,سید احمد محمودی
رویکرد تحلیلی معنویت از دیدگاه متفکران مسلمان معاصر,کارشناسی ارشد,1391,مجید صادقی حسن آبادی,جعفر شانظری
نقدی بر عرفان های کاذب مطرح در ایران(چهارمورد),کارشناسی ارشد,1391,علی ارشدریاحی,مجید صادقی حسن آبادی
انتظار بشر از دین وانتظار دین از بشر از نظر غزالی,کارشناسی ارشد,1390,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی
مرگ وحیات در حکمت و عرفان مولوی,کارشناسی ارشد,1390,مجید صادقی حسن آبادی,علی اصغر میرباقری فرد
کلام فلسفی در نگاه خواجه نصیر الدین طوسی,کارشناسی ارشد,1390,مجید صادقی حسن آبادی,علی ارشدریاحی
سعادت و شقاوت از نظر فارابی ابن سینا و ملاصدرا,کارشناسی ارشد,1389,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
بررسی اندیشه های کلامی فیاض لاهیجی,کارشناسی ارشد,1389,مجید صادقی حسن آبادی,حامد ناجی
رویا و جایگاه معرفتی آن از دیدگاه فلاسفه وعرفای اسلامی,کارشناسی ارشد,1389,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
بررسی تطبیقی خاتمیت از دیدگاه روشنفکران دینی معاصر"اقبال لاهوری،شهید مطهری،دکتر سروش",کارشناسی ارشد,1389,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
ملاصدرا و آیات و روایات توحیدی,کارشناسی ارشد,1389,مجید صادقی حسن آبادی,علی ارشدریاحی
تجربه دینی و وحی نبوی,کارشناسی ارشد,1387,مجید صادقی حسن آبادی,جعفر شانظری
مرگ و زندگی از دیدگاه نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1387,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی
بررسی آراء مخالفان منطق ارسطو در حوزه اسلامی,کارشناسی ارشد,1387,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
بررسی ماهیت ایمان دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و پل تیلیخ,کارشناسی ارشد,1386,مجید صادقی حسن آبادی,عباس شیخ شعاعی
نسبت معارف بشری با معرفت دینی از دیدگاه مکتب تفکیک و علامه طباطبایی,کارشناسی ارشد,1386,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی
دین و حیرت,کارشناسی ارشد,1386,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
کارکردهای دین از دیدگاه علامه طباطبائی وشهید مطهری ,کارشناسی ارشد,1386,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی
کارکردهای دین از دیدگاه علامه طباطبایی( ره )و شهید مطهری(ره),کارشناسی ارشد,1386,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی
عشق و نقش آن در تکامل وجودی انسان از دیدگاه احمد غزالی و ملاصدرا,کارشناسی ارشد,1385,محمد بیدهندی,مجید صادقی حسن آبادی
مبانی فلسفی-عرفانی انسانشناسی در نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1384,سید مهدی امامی جمعه,مجید صادقی حسن آبادی
عقول طولی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا,کارشناسی ارشد,1384,علی ارشدریاحی,مجید صادقی حسن آبادی
عرفان و حکمت در سینوی,کارشناسی ارشد,1384,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی امامی جمعه
تجربه دینی از دیدگاه مولوی,کارشناسی ارشد,1383,مجید صادقی حسن آبادی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی رابطه عقل و وحی از دیدگاه ابوحامد محمد غزالی,کارشناسی ارشد,1383,مجید صادقی حسن آبادی,محمد بیدهندی
تحلیل قضا و قدر از دیدگاه علامه طباطبایی و مولوی,کارشناسی ارشد,1383,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی نوریان
نفس جوهری و جوهره نفس، همراه با دلایل تجرد آن در فلسفه اسلامی,کارشناسی ارشد,1377,مهدی دهباشی,مجید صادقی حسن آبادی
جستجو:
|
دین و حیرت,تالیف,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1395,مجید صادقی حسن آبادی,راضیه عروجی
جستجو:
|
جستجو:
|
مدرس برتر سال 1385,معاونت آموزشی دانشگاه,دانشکده ادبیات,1385
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal