۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
محمد رضا حاجی اسماعیلی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,قرآن و حدیث,دانشگاه تهران,ایران,1374-1380
فوق لیسانس,علوم قرآن و حدیث,دانشگاه تهران,ایران,1367-1369
لیسانس,زبان و ادبیات عرب,دانشگاه اصفهان,ایران,1363-1367
جستجو:
|
بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه علوی,دومین کنگره بین المللی علمی پژوهشی سیره اهل البیت با محوریت سیره امیرالمومنین علی (ع),بین المللی,پوستر,1395,محمد رضا حاجی اسماعیلی,حمزه‌علی بهرامی | جزئیات
معناشناسی روح در قرآن کریم ,اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث,بین المللی,سخنرانی,1394,مهدی مطیع,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدیه خورسندی | جزئیات
بازشناسی سیاقمند مفهوم تحدی و اعجاز در قرآن کریم,اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع,اعظم السادات حسینی | جزئیات
بررسی مساله امامت در بین فرق شیعه و اهل سنت ,ملی غدیر پژوهی,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی | جزئیات
مستندات شیعه در تبیین واقعه ی غدیر ,ملی غدیر پژوهی,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی | جزئیات
مواجهه کافران با حق در رستاخیز: نقد دیدگاه فرجام شناسانه ملاصدرا,فرجام شناسی,ملی,سخنرانی,1389,محمد رضا حاجی اسماعیلی | جزئیات
اسباب نزول و جایگاه آن در فهم معارف قرآن مجید,هشتمین هفته پژوهش دنشگاه اصفهان و ششمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,محمد رضا حاجی اسماعیلی | جزئیات
صابئین از منظر قرآن,هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,محمد رضا حاجی اسماعیلی | جزئیات
دیدگاه قرآن در مواجهه با آزادی بیان و اندیشه,پنجمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و سومین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,محمد رضا حاجی اسماعیلی | جزئیات
اصفهان پایگاه گفتمان دینی در عصر صفویان,اصفهان و صفویه,ملی,سخنرانی,1380,محمد رضا حاجی اسماعیلی | جزئیات
جستجو:
|
نماد شناسی آیات کیهانی در قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1395,مهدی مطیع,محمد رضا حاجی اسماعیلی
حجاب شرعی در سنت پیامبر و ائمه (ع),دکتری,1395,محمدرضا ستوده نیا,محمد رضا حاجی اسماعیلی
تحلیل وجوه تفسیری آیات قرآن براساس اختلاف قرائات مورد مطالعه جزء ۱۱ تا ۱۳,کارشناسی ارشد,1395,محمدرضا ستوده نیا,محمد رضا حاجی اسماعیلی
تحلیل متنی زیارت امین الله با رویکرد قرانی,کارشناسی ارشد,1394,مهدی مطیع,محمد رضا حاجی اسماعیلی
معناشناسی واژه" کتاب" در قرآن کریم ,کارشناسی ارشد,1394,سید مهدی لطفی,محمد رضا حاجی اسماعیلی
تحلیل کارکردهای اجتماعی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان,دکتری,1394,محمد رضا حاجی اسماعیلی,محمدرضا ستوده نیا,سید مهدی لطفی
تاثیر وقف و ابتدا بر معنای قرآن(مورد مطالعه: سوره حمد تا پایان سوره نساء),کارشناسی ارشد,1394,محمدرضا ستوده نیا,محمد رضا حاجی اسماعیلی
بررسی نوع وقف ووصل بر (إِنَّ) و تأثیر آن بر برخی از ترجمه های فارسی قرآن ,کارشناسی ارشد,1394,محمد رضا حاجی اسماعیلی,امیر احمدنژاد
تحلیل کارکرد های اجتماعی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان,دکتری,1394,محمد رضا حاجی اسماعیلی,محمدرضا ستوده نیا,سید مهدی لطفی
مبانی قرآنی آموزه های اخلاقی امام علی در نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1394,محسن صمدانیان,محمد رضا حاجی اسماعیلی
تاثیر وقف و ابتدا در معنای قرآن (سوره حمد تا پایان سوره نساء),کارشناسی ارشد,1394,محمدرضا ستوده نیا,محمد رضا حاجی اسماعیلی
بررسی نوع وقف و وصل بر (ان) و تاثیر آن بر برخی از ترجمه های فارسی قرآن(مورد مطالعه جز 9 و 8 و7),کارشناسی ارشد,1394,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
مبانی قرآنی آموزه های اخلاقی امام علی ع در نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1394,محسن صمدانیان,محمد رضا حاجی اسماعیلی
مفهوم تربیتی طهارت در قرآن با رویکرد معناشناسی,کارشناسی ارشد,1393,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
نقش عواطف در روابط انسانها از دیدگاه قرآن,کارشناسی ارشد,1393,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
معنا و نقش تربیتی موعظه در قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1393,مهدی مطیع,محمد رضا حاجی اسماعیلی
شبکه معنایی واژه خصومت در قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1393,مهدی مطیع,محمد رضا حاجی اسماعیلی
آسیب شناسی دین از منظر قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1393,امیر احمدنژاد,محمد رضا حاجی اسماعیلی
بررسی تطبیقی آراء دو مفسر معاصر قرآن علامه طباطبایی و عبدالحسین طیب,کارشناسی ارشد,1393,محمد رضا حاجی اسماعیلی,امیر احمدنژاد
تاثیر وقف و ابتدا بر معنای قرآن (سوره یس تا انتهای قرآن),کارشناسی ارشد,1393,محمدرضا ستوده نیا,محمد رضا حاجی اسماعیلی
آسیب شناسی دین از منظر قرآن,کارشناسی ارشد,1393,امیر احمدنژاد,محمد رضا حاجی اسماعیلی
اسرائیلیات در مثنوی,کارشناسی ارشد,1393,محسن محمدی فشارکی,محمد رضا حاجی اسماعیلی
نقد ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم بر پایه معنای واژگان قران,دکتری,1393,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید مهدی لطفی,محمدرضا ستوده نیا
نقد ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم بر پایه معنای وا‌ژه های قرآن در روایات امامیه,دکتری,1393,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید مهدی لطفی,محمدرضا ستوده نیا
سبک شناسی کتب احتجاجی شیعه(احتجاج طبرسی-نهج الحق و کشف الصدق-الفین-الصوارم المهرقه و دلائل الصدق) در حوزه امامت ,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید مهدی لطفی
بررسی تطبیقی تأویل در تفسیر صافی و تفسیرالقرآن الکریم,کارشناسی ارشد,1392,سید مهدی لطفی,محمد رضا حاجی اسماعیلی
مواجهه با رحمت و نقمت از دیدگاه قران و حدیث,کارشناسی ارشد,1392,مهدی مطیع,محمد رضا حاجی اسماعیلی
شبکه معنایی برگزیدگی در قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1391,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
مفهوم شناسی مثانی و ارتباط آن با واژگان مثنی در قرآن,کارشناسی ارشد,1391,مهدی مطیع,محمد رضا حاجی اسماعیلی
قرآن و مسئله نژاد پرستی (نقد نژاد پرستی و ارائه دیدگاه قرآنی),کارشناسی ارشد,1391,سید مهدی لطفی,محمد رضا حاجی اسماعیلی
علم معنویت مدار از دیدگاه قرآن ,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید مهدی لطفی
عاقبت اندیشی در آموزه های قرآنی و حدیث ,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی,علیرضا دل افکار
مهارتهای ارتباطی از دیدگاه قرآن و روانشناسی,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع,مریم فاتحی زاده
تحلیل شخصیت الگوهای قرآنی (بررسی موردی حضرت نوح و حضرت موسی علیهاالسلام),کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
شناسایی و تبیین روشهای تریتی در تمثیل قرآن,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی,نصراله شاملی
معناشناسی سمع در قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید مهدی لطفی
شبکه معنایی قول در قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
شیوه های بیان عقاید در قرآن ,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا حاجی اسماعیلی,جعفر شانظری
روش شناسی تفسیر «نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور»,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
روابط متقابل زن و مرد از منظر قرآن,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
مدیریت هیجان از دیدگاه قرآن و روانشناسی,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهرداد کلانتری
شیوه های قرآنی برای تثبیت اخلاق در خانواده ,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید احمد احمدی علون آبادی
نقش اختلاف قراءات در ناهماهنگی ترجمه‌های فارسی قرآن (جزء 14ـ 10),کارشناسی ارشد,1389,محمدرضا ستوده نیا,محمد رضا حاجی اسماعیلی
معناشناسی قلب در قرآن,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید مهدی لطفی
بررسی تنوع فرهنگی پوشش و اصول قرآنی مرتبط با آن,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا حاجی اسماعیلی,بهجت یزدخواستی
بررسی پیوستگی معنایی (تناسق) سوره های قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
آموزه های تربیتی ادعیه پیامبران در قرآن,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا حاجی اسماعیلی,محسن صمدانیان
مفهوم شخصیت در قرآن,کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهرداد کلانتری
روش شناسی تفسیر((اطیب البیان فی تفسیر القران)),کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
معناشناسی تناکح اسماء الهی در قرآن کریم,کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا حاجی اسماعیلی,مهدی مطیع
دیدگاه قرآنی تعامل با اهل کتاب,کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا حاجی اسماعیلی,سید مهدی لطفی
وحدت اسلامی در سیره اهل بیت,کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا حاجی اسماعیلی,اصغر منتظرالقائم
جستجو:
|
شرح شاطبیه در قرائات سبع,تالیف,انتشارات تلاوت,1395,محمد رضا حاجی اسماعیلی
آیین تلاوت قرآن:تجوید پژوهی روایت حفص از عاصم,تالیف,انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم,1393,محمد رضا حاجی اسماعیلی
قرائت های هفتگانه,ترجمه,سروش,1383,محمد رضا حاجی اسماعیلی
از ژرفای قرآن,تالیف,بصائر,1380,محمد رضا حاجی اسماعیلی
پژوهشی در قرآن و فنون قرائات,تالیف,قرض الحسنه ابوتراب,1365,محمد رضا حاجی اسماعیلی
جستجو:
|
جستجو:
|
ترجمه برتر در علوم قرآنی,سیزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی قرآن,نمایشگاه بین المللی تهران,1383
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal