۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
اسماعیل سنگاری
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : تاریخ
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,تاریخ، زبان ها و تمدن های دنیای باستان,لومی یر لیون 2,فرانسه,-1392
فوق لیسانس,تاریخ ایران باستان,دانشگاه تهران,ایران,1377-1380
لیسانس,زبان و ادبیات فرانسوی,دانشگاه تبریز,ایران,1373-1377
جستجو:
|
Créativité et innovation dans le style d'hospitalité des rois safavides du point de vue des peintures murales du palais Chehelsotun (Etude de cas: carnets de voyage français et allemands en Iran),the 2st trilatral international conference "Transfer of Knowledge among Iran, France and Germany",بین المللی,سخنرانی,1396,اسماعیل سنگاری,زهره هاشمی,علی اکبر کجباف,علی اکبر جعفری | جزئیات
french scholars' and Archaeologists' Research on sasanian empire,the 1st trilatral international conference"Transfer of Knowledge among Iran, France and Germany",بین المللی,سخنرانی,1395,اسماعیل سنگاری | Detail
study and plan of psychomedical islamic civilization from 3 rd to 5 th AH,4th International Conference on Management,Economics & Humanities,بین المللی,سخنرانی,1395,اسماعیل سنگاری | Detail
آسیب شناسی ترجمه های متون مکتب تاریخی یونان و روم باستان (مطالعه موردی: حیات مردان نامه پلوتارخوس و تواریخ هرودوت,نخستین همایش تاریخ، پژوهش و نقد متون,ملی,سخنرانی,1395,اسماعیل سنگاری | جزئیات
نقش زن در نیمروز باستان با تکیه بر مطالعه موردی,زن در تاریخ محلی ایران-منطقه جنوب,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,اسماعیل سنگاری | جزئیات
ناریگ در نیمروز باستان _(224-651 م),زن در تاریخ محلی ایران(منطقه جنوب),بین المللی,سخنرانی,1394,اسماعیل سنگاری,عرفانه خسروی | جزئیات
literary evidence about relation between iran and far east in ancient world,arts & humanities conference of the silk road,بین المللی,سخنرانی,1393,اسماعیل سنگاری | Detail
جستجو:
|
بررسی و تحلیل متون آخر الزمانی زردشتی در قرون 2-3 هجری,کارشناسی ارشد,1396,اسماعیل سنگاری,مصطفی پیرمرادیان
بررسی تحلیلی فلسفه پزشکی یونان باستان و بازتاب آن در تمدن اسلام تا قرن 4 ه ق,کارشناسی ارشد,1395,اسماعیل سنگاری,مسعود کثیری
بررسی منسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایرانیان و اعراب در خلیج فارس 559-651 م,کارشناسی ارشد,1395,اسماعیل سنگاری,علی اکبر جعفری
مقایسه میان بهداشت عصر ساسانی با عصر آل بویه,کارشناسی ارشد,1395,اسماعیل سنگاری,اصغر منتظرالقائم
بررسی تاریخی جایگاه علم التکلیس در طب سنتی ایرانی اسلامی بعد از اسلام تا قرن 13 هجری,کارشناسی ارشد,1395,مسعود کثیری,اسماعیل سنگاری
نقش و جایگاه خاندان حنیف در حوادث صدر اسلام سال اول 100ه ق مطالعه موردی: سهیل بن جنیف و عثمان بن حنیف,کارشناسی ارشد,1394,علی اکبر عباسی,اسماعیل سنگاری
برسی جایگاه و تاریخچه طب النفوس در تمدن اسلامی از رازی تا ابن سینا,کارشناسی ارشد,1394,اسماعیل سنگاری,اصغر منتظرالقائم
جستجو:
|
ویراستار علمی کتاب ایرانشهر: روند تبیین اندیشه سیاسی ایرانشهری(ایران باستان),سایر,دفتر پژ<هشهای فرهنگی,1396,شهرام جلیلیان,اسماعیل سنگاری
روند تبیین اندیشه سیاسی ایرانشهری(ایران باستان) (ویراستار علمی),سایر,دفترپژوهشهای فرهنگی,1396,شهرام جلیلیان,اسماعیل سنگاری
سرگذشت نامه ها، شماره 4,سایر,بنگاه نشر و ترجمه نشر کتاب پارسه,1395,اسماعیل سنگاری
هیتلر و نازی ها بر پایه اسناد تاریخی (ویراستار علمی و ناظر),ترجمه,پارسه,1394,مستوره خضرائی,اسماعیل سنگاری
تاریخ هرودوت,ترجمه,کتاب پارسه,1393,اسماعیل سنگاری
نامه سرگشاده به اسکندر,ترجمه,کتاب پارسه,1393,مهشید نونهالی,اسماعیل سنگاری
قدرت ، سیاست و مذهب در ایران عصر تیموری,ترجمه,کتاب پارسه,1393,اکبر صبوری,اسماعیل سنگاری
ایران صفوی نوزایی امپراتوری ایران,ترجمه,کتاب پارسه,1393,عیسی عبدی,اسماعیل سنگاری
نشست نقد و بررسی تاریخ هرودوت ( مادها و هخامنشیان تا فرجام کورش کبیر),تالیف,نشرپارسه,1393,اسماعیل سنگاری
باستان شناسی دین و آیین,ترجمه,کتاب پارسه,1392,وحید عسکرپور,اسماعیل سنگاری
باستان شناسی امپراطوری هخامنشی,ترجمه,کتاب پارسه,1392,محمد امین امامی,علی اکبر وحدتی,محمود بهفروزی,اسماعیل سنگاری
دانشناه اساطیری جانوران و اصلاحات وابسته,تالیف,کتاب پارسه,1392,خسرو قلی زاده,اسماعیل سنگاری
ناصرالدین شاه قاجار(پنجاه سال سلطنت),تالیف,کتاب پارسه,1392,بهزاد کریمی,اسماعیل سنگاری
انقلاب مشروطه ایران,ترجمه,کتاب پارسه,1392,محمد ابراهیم فتاحی,اسماعیل سنگاری
تاریخ مردم ایران در دوره قاجار,تالیف,کتاب پارسه,1392,رضا دهقانی,اسماعیل سنگاری
تاریخ ایران در عصر صفویه,تالیف,کتاب پارسه,1392,زهرا صادقی,اسماعیل سنگاری
آل بویه؛تاریخ،فرهنگ . تمدن,تالیف,کتاب پارسه,1392,صادق حجتی,اسماعیل سنگاری
زردشت در تاریخ,ترجمه,کتاب پارسه,1392,مهدیه چراغیان,اسماعیل سنگاری
شاهنشاهی اشکانیان,ترجمه,کتاب پارسه,1392,مانی صالحی علامه,اسماعیل سنگاری
تاریخ ایران در عهد ساسانیان,تالیف,کتاب پارسه,1392,سید اصغر محمود آبادی,اسماعیل سنگاری
کتابخانه تاریخی؛جلد دوم(سرزمین میان رودان،حکومت مادها،آشور),ترجمه,نشرجامی,1384,حمیدرضا بیکس شورکایی,اسماعیل سنگاری
کتابخانه تاریخی؛جلد یازدهم(لشکر کaی خشایار به اروپا),ترجمه,نشرجامی,1384,حمیدرضا بیکس شورکایی,اسماعیل سنگاری
کتابحانه تاریخی؛جلد چهاردهم(دوره پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی),ترجمه,نشرجامی,1384,حمیدرضا بیکس شورکایی ,اسماعیل سنگاری
کتابحانه تاریخی؛جلد پانزدهم(دورپایان اردشیر دوم هخامنشی وسیاست تب),ترجمه,نشرجامی,1384,حمید بیکس شورکایی,اسماعیل سنگاری
کتابخانه تاریخی؛جلدهفدهم(لشکر کشی اسکندر به آسیا),ترجمه,نشرجامی,1384,حمیدرضا بیکس شورکایی ,اسماعیل سنگاری
چکیده های ایرانشناسی(ترجمه فصل دوم و ششم),ترجمه,طهوری,1384,ژاله آموزگار,اسماعیل سنگاری,پیرایه مشفق
جستجو:
|
جستجو:
|
داوری مقالات کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، استراسبورگ و فرایبورگ,مشاور رئیس دانشگاه در امور بین الملل و مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی ,دانشگاه اصفهان,1395
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان ,سرپرست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1394
لوح تقدیر به پاس ترجمه بروشور بخش نسخ خطی و اسناد دانشگاه اصفهان,معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1393
لوح تقدیر به پاس همکاری در برگزاری سومین همایش بین المللی خلیج فارس,معاون اداری و مالی بنیاد ایران شناسی,بنیاد ایران شناسی,1388
رتبه دوم مابین کلیه فارغ التحصیلان رشته تاریخ ایران باستان ,مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران,دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران,1380
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal